Ga naar content

Werkloosheidswet: Veelgestelde vragen

Binnen vier weken nadat het UWV uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een brief met de (voorlopige) beslissing over uw WW-uitkering. In de brief staat ook hoe hoog uw uitkering is. Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Het UWV heeft even tijd nodig om uw aanvraag voor een WW-uitkering te bekijken. Daarom krijgt u meestal eerst een voorschot op uw uitkering. U hoeft daar niets voor te doen. Het voorschot is ongeveer even hoog als uw uitkering zal zijn. Als u een WW-uitkering krijgt, dan verrekent het UWV het voorschot met uw uitkering.

Meestal is het voorschot gelijk aan de uitkering en merkt u niets. Is het voorschot lager dan uw uitkering? Dan krijgt u eenmalig een extra bedrag. Is het voorschot hoger dan uw uitkering? Dan wordt het teveel afgetrokken van uw uitkering. Als u geen uitkering krijgt, moet u het voorschot terugbetalen.

Welke baan passend is, is niet altijd even duidelijk. Maar als het u na een halfjaar niet lukt om een baan te vinden op uw eigen opleidings-, ervarings- en salarisniveau, dan moet u ook solliciteren naar functies op een lager niveau. Als u na weer een halfjaar nog geen baan heeft gevonden, dan moet u ook op functies solliciteren die weer een niveau lager zijn ingeschaald. Bent u langer dan een jaar werkloos, dan moet u zelfs alle arbeid accepteren.

Ook tijdelijk werk is passend werk. Krijgt u een tijdelijke baan aangeboden via het UWV of een uitzendbureau, dan moet u deze baan accepteren als het voor u passend werk is. Ook als het gaat om werk voor maar korte tijd.

In het eerste halfjaar dat u een WW-uitkering ontvangt, hoeft u alleen maar op banen te solliciteren met een reistijd van in totaal maximaal twee uur per dag. Als u na een halfjaar nog geen nieuwe baan heeft gevonden, gaat de reistijd omhoog naar maximaal drie uur per dag.

Was u in uw oude baan al gewend om langer dan twee of drie uur te reizen? Dan verwacht het UWV van u dat u die langere reistijd ook in een nieuwe baan geen bezwaar vindt. Bent u al lange tijd werkloos en kunt u wel een baan in een andere regio krijgen, dan moet u die baan meestal accepteren. Zelfs als u daarvoor zou moeten verhuizen.

U krijgt dan geen WW-uitkering meer over de uren waarvoor de passende baan aan u is aangeboden. Stel dat u een fulltime baan had en u krijgt een parttime baan aangeboden. Is dat dan een passende baan? Dat hangt er vanaf. Neem in die situatie contact op met een advocaat of jurist.

De eerste 13 weken (drie maanden) loopt uw WW-uitkering gewoon door. U moet dan ook blijven solliciteren tenzij de verzekeringsarts van het UWV vindt dat u niet kunt solliciteren. Als u na drie maanden nog steeds ziek bent, wordt uw WW-uitkering omgezet in een Ziektewetuitkering.

De WW-uitkering wordt elke vier weken aan u uitbetaald. Ook heeft u recht op 8% vakantietoeslag. Deze vakantietoeslag wordt in de maand mei aan u uitbetaald.

De maximale WW-uitkering bedraagt (vanaf maand drie) ongeveer 2.540 euro bruto per vier weken (exclusief vakantiegeld). Als u per maand een salaris verdient van ca. 3.950 euro bruto (exclusief vakantiegeld) of meer, zal uw WW-uitkering nooit hoger zijn dan dit maximum uitkeringsniveau.

Op uw eerste werkloosheidsdag. Dat is in veel gevallen pas aan het einde van de opzegtermijn. Als uw werkgever geen opzegtermijn in acht genomen heeft (bijvoorbeeld omdat de kantonrechter uw arbeidsovereenkomst ontbonden heeft), dan houdt het UWV wel rekening met de periode die normaal gesproken als opzegtermijn in acht genomen zou moeten worden, de zogenaamde fictieve opzegtermijn. Dit betekent dan dat uw WW-uitkering een tot enkele maanden later ingaat.

Als u ziek bent wanneer uw opzegtermijn afloopt of als u direct daarna ziek wordt, begint uw WW-uitkering als u weer beter bent. In de tussentijd krijgt u een Ziektewetuitkering van het UWV. Heeft u al een WW-uitkering aangevraagd, geef dan aan het UWV door dat u ziek bent.

Terug naar boven