Ga naar content

Werkloosheidswet: Veelgestelde vragen

Daar mag u in principe mee akkoord gaan, zelfs als het arbeidscontract geen tussentijdse opzegmogelijkheid kent.

Het gaat erom dat het initiatief voor de beëindiging afkomstig is van uw werkgever. Wel moet er bij de beëindiging rekening gehouden worden met de normaal geldende opzegtermijn.

Op zich mag u best van baan wisselen, maar voor uw WW-uitkering is het van belang dat u kunt aantonen dat uw nieuwe baan u in principe minimaal een half jaar werk zou bieden.

U kunt dit aantonen door een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden aan te gaan. Maar ook een proeftijd of uitzendwerk hoeft geen probleem op te leveren zo lang u het UWV kunt duidelijk maken dat u mocht rekenen op minimaal zes maanden werk. Vraag uw werkgever in die situatie dan ook om een schriftelijke bevestiging dat er voor minimaal zes maanden werk voor u is. 

Nee, met ingang van 1 januari 2012 mag u een aanbod voor een verlenging van uw contract niet meer weigeren. Als u dit toch doet moet u er rekening mee houden dat u geen WW-uitkering krijgt. Let op: dit geldt ook als u werkloos bent of werkloos dreigt te worden. U bent in alle gevallen verplicht om aangeboden passende arbeid te acceptere.

Als u langer dan één jaar werkloos bent, wel. U bent dan langdurig werkloos en dan is volgens de regels alle arbeid passend. U kunt dan dus geen eisen meer stellen aan het soort werk dat u aangeboden wordt.

Volgens de officiële definitie is er sprake van passend werk als u het werk zowel in lichamelijk opzicht als voor wat betreft vaardigheden aan kunt. Naarmate u langer werkloos bent wordt meer werk als passend beschouwd. Meer over passend werk leest u in dit artikel.

U moet uw WW-uitkering aanvragen via het internet. U heeft hiervoor wel een DigiD nodig. Dit is een speciale inlogcode die u kunt gebruiken om via het internet contact te onderhouden met een aantal overheidsinstellingen.

Heeft u geen internet? Ga dan naar een vestiging van het UWV bij u in de buurt. U kunt daar uw aanvraag via internet doen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Op de UWV-vestiging zijn medewerkers aanwezig om u hierbij te helpen.

Vraagt u uw uitkering aan via een UWV-vestiging bij u in de buurt, maak dan eerst een afspraak. Neem bij uw eerste bezoek aan het UWV een geldig paspoort of geldige identiteitskaart (geen rijbewijs) mee.

De eerste 13 weken (drie maanden) loopt uw WW-uitkering gewoon door. U moet dan ook blijven solliciteren tenzij de verzekeringsarts van het UWV vindt dat u niet kunt solliciteren. Als u na drie maanden nog steeds ziek bent, wordt uw WW-uitkering omgezet in een Ziektewetuitkering.

De WW-uitkering wordt elke vier weken aan u uitbetaald. Ook heeft u recht op 8% vakantietoeslag. Deze vakantietoeslag wordt in de maand mei aan u uitbetaald.

De maximale WW-uitkering bedraagt (vanaf maand drie) ongeveer 2.540 euro bruto per vier weken (exclusief vakantiegeld). Als u per maand een salaris verdient van ca. 3.950 euro bruto (exclusief vakantiegeld) of meer, zal uw WW-uitkering nooit hoger zijn dan dit maximum uitkeringsniveau.

Op uw eerste werkloosheidsdag. Dat is in veel gevallen pas aan het einde van de opzegtermijn. Als uw werkgever geen opzegtermijn in acht genomen heeft (bijvoorbeeld omdat de kantonrechter uw arbeidsovereenkomst ontbonden heeft), dan houdt het UWV wel rekening met de periode die normaal gesproken als opzegtermijn in acht genomen zou moeten worden, de zogenaamde fictieve opzegtermijn. Dit betekent dan dat uw WW-uitkering een tot enkele maanden later ingaat.

Terug naar boven