Ga naar content

Zelf ontslag bij ziekte nemen leidt tot volledige weigering van Ziektewet-uitkering

Een zieke werkneemster neemt ontslag terwijl zij ziek is. De werkneemster had eerst een oproepcontract en was vanaf 2 maart 2005 in vaste dienst in de functie van medewerker voor productie en inpakwerk van champignons.

Op 22 september 2005 heeft zij zich voor haar werk ziek gemeld. Op 1 november 2005 heeft haar werkgever bij het UWV voor haar een uitkering op grond van de Ziektewet aangevraagd. Vervolgens heeft het UWV gevraagd hoe het ontslag tot stand was gekomen. De werkgever heeft opgegeven dat de werkneemster per 1 november 2005 op eigen verzoek ontslag heeft genomen.

Het UWV heeft de werkneemster meegedeeld dat zij met ingang van 1 november 2005 geen uitkering krijgt, omdat zij een benadelingshandeling heeft gepleegd. Door ontslag te nemen moet het UWV een Ziektewet uitkering gaan betalen. Als zij geen ontslag had genomen had de werkgever het loon moeten doorbetalen.

De rechter is het hiermee eens. Er is een door de werkneemster ondertekende brief waarin staat dat zij met ingang van 1 november 2005 ontslag heeft genomen. De werkneemster voerde aan dat de werkgever op haar grote druk had uitgeoefend om de brief te tekenen.

De rechter gaf haar daarin niet gelijk omdat zij dat niet kon bewijzen. Ondanks het feit dat zij ziek was, had zij niet alsnog recht op een Ziektewet-uitkering.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven