fbpx
Ga naar content

Hoe moet ik een Wmo-voorziening aanvragen?

Een aanvraag voor een Wmo-voorziening kunt u zelf of via een gemachtigde (bijvoorbeeld een juridisch adviseur) indienen bij (het Wmo-loket van) uw gemeente. De aanvraag moet schriftelijk met behulp van een formulier worden ingediend. Soms kan de aanvraag elektronisch worden ingediend. U kunt daarvoor naar de website gaan van uw gemeente.

Als u een aanvraag indient bent u verplicht om inlichtingen te verstrekken en mee te werken aan de aanvraag. Dat kan betekenen dat men u vraagt om onderzocht te worden door de medisch adviseur die de gemeente daarvoor inschakelt. Werkt u daaraan niet mee dan kan uw aanvraag buiten behandeling worden gesteld.

Medisch advies

Omdat bij toekenning van veel voorzieningen er sprake is van medische problematiek kan een medisch advies noodzakelijk zijn. Dit moet worden afgegeven door een onafhankelijk sociaal medisch adviseur. Deze dient een zorgvuldig onderzoek te verrichten en vast te stellen of er sprake is van stoornissen bij activiteiten en participatie.

Zo ja, dan dienen er voorzieningen te worden toegekend. Het medisch advies wordt door de gemeente beoordeeld en leidt tot (gedeeltelijke) toekenning of afwijzing van de aangevraagde voorziening.

Beslissing op uw Wmo-aanvraag

De gemeente kan in een verordening regelen wat de beslistermijn is op de aanvraag. Is er niets geregeld dan is de wet van toepassing en dient de gemeente binnen acht weken na de aanvraag een beslissing te nemen.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing over uw Wmo-voorziening, dan kunt u binnen zes weken na verzending van de beslissing een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u daarna, opnieuw binnen zes weken, beroep instellen bij de rechtbank.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven