fbpx
Ga naar content

Wat heb ik aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Als u ziek of gehandicapt bent, krijgt u met allerlei beperkingen te maken. Bijvoorbeeld in uw huis, huishouden of vervoer. Per 1 januari 2007 kunt u hiervoor voorzieningen aanvragen bij de gemeente waarin u woont in de het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor 1 januari 2007 konden deze voorzieningen worden aangevraagd op grond van de Wet voorziening gehandicapten en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Doel van de WMO is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving, al dan niet geholpen door familie, vrienden of kennissen. Zo nodig geeft de gemeente ondersteuning in de vorm van voorzieningen. Ondersteuning is noodzakelijk om u aan de samenleving te laten blijven deelnemen.

Belangrijk in de WMO is het zogenaamde compensatiebeginsel. Dat houdt in dat de gemeente er voor moet zorgen dat mensen die beperkingen hebben, voorzieningen kunnen krijgen. Met deze behulp van deze voorzieningen moeten hun beperkingen worden opgeheven (uiteraard voor zover dat kan) zodat zij kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Onder het maatschappelijk verkeer wordt verstaan:

  • het kunnen voeren van een huishouden
  • het normale gebruik van een woning
  • het zich in en om de woning kunnen verplaatsen
  • het zich zodanig kunnen verplaatsen dat aansluiting kan worden gevonden bij regionale, bovenregionale en landelijke vervoerssystemen
  • het kunnen ontmoeten van andere mensen en het aangaan en onderhouden van sociale verbanden om op die manier te kunnen deelnemen aan het lokale sociaal-maatschappelijk leven.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven