fbpx
Ga naar content

Voorzieningen buiten de Wmo

Buiten de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) om, zijn er nog een aantal andere regelingen die recht geven op bepaalde voorzieningen. Bekende voorbeelden hiervan zijn:

Hulpmiddelen

Naast de hulpmiddelen in de Wmo, zoals rolstoelen en woningaanpassingen, zijn ook in de Zorgverzekeringswet en AWBZ hulpmiddelen ondergebracht. Een voorbeeld hiervan is de blindengeleidehond. Er geldt ook een tegemoetkoming in de gebruikskosten.

Dit zijn de kosten die u moet maken voor het levensonderhoud, de medische en de dagelijkse verzorging van de blindengeleidehond.

Doventolkvoorziening

De doventolkenzorg valt niet onder de Wmo-voorziening, maar onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Doventolkzorg in de AWBZ is hulp van een tolk om gesprekken te kunnen voeren in de leefsituatie, dus niet in de werksituatie.

Doven kunnen aanspraak maken op maximaal 30 uur doventolkzorg per kalenderjaar. Doofblinden hebben recht op 68 uur per kalenderjaar. Als u een doventolk nodig heeft in een werksituatie, dan wordt dat geregeld door het UWV.

Bijzondere bijstand

Als u nog andere kosten moet maken in verband met uw ziekte of handicap die niet via de Wmo, de (aanvullende) ziektekostenverzekering of de AWBZ kunnen worden vergoed, dan kunt u voor deze extra kosten mogelijk bijzondere bijstand aanvragen.

U kunt bijvoorbeeld denken aan hogere stookkosten, kosten in verband met extra slijtage van kleding of beddengoed, speciale dieetvoeding of de eigen bijdrage voor thuiszorg. Informeert u bij uw gemeente voor welke kosten bijzondere bijstand kan worden verleend.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het moet ook gaan om kosten die buiten het normale bestedingspatroon vallen. Het moet dus gaan om bijzondere kosten. Deze bijzondere kosten moeten verder ook sociaal of medisch noodzakelijk zijn en dus niet op een andere manier vergoed kunnen worden.

Let er op dat de aanvraag voor bijzondere bijstand moet worden ingediend voordat de kosten gemaakt zijn. U loopt anders het risico dat de gemaakte kosten voor uw rekening blijven.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven