Ga naar content

Bezwaar tegen keurende arts arbeidsongeschiktheidsverzekering

De heer van Wijk raakt ernstig gewond bij een verkeersongeval. De heer Van Wijk is sinds het ongeval arbeidsongeschikt en doet een beroep op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeraar betaalt aan de heer Van Wijk een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Na een half jaar wil de verzekeraar de heer Van Wijk laten keuren door een zenuwarts. De heer Van Wijk begrijpt niet waarom hij door een zenuwarts moet worden gekeurd. Zijn klachten en beperkingen liggen namelijk niet op het terrein van een zenuwarts. De behandelend artsen hebben vastgesteld dat hij lijdt aan een post-commotioneel syndroom. Gezien dit letsel dient een neuroloog, en niet een zenuwarts, voor een keuring te worden ingeschakeld. De heer Van Wijk maakt bezwaar tegen de voorgenomen keuring.

De verzekeraar gaat niet in op de bezwaren van de heer Van Wijk. De verzekeraar wijst op de polisvoorwaarden waarin staat dat verzekerde verplicht is om mee te werken aan de keuring. De verzekeraar voegt daaraan toe dat de uitkering wordt stopgezet als de heer Van Wijk zich niet laat keuren door de zenuwarts. Hierop dient de heer Van Wijk een klacht in bij het KiFid.

Het KiFid oordeelt dat de zorgvuldigheid met zich brengt dat moet worden voorkomen dat een arts wordt aangewezen in wiens deskundigheid of persoon de verzekerde geen vertrouwen kan hebben. Als de heer Van Wijk gemotiveerde bezwaren heeft, dan dient (de medisch adviseur van) de verzekeraar daarover overleg te plegen en te bezien in hoeverre de heer Van Wijk in zijn bezwaren tegemoet kan worden gekomen.

Als een verzekeraar overleg weigert en dreigt met het staken van de uitkering, dan handelt de verzekeraar in strijd met de goede naam van het verzekeringsbedrijf. De klacht van de heer Van Wijk werd gegrond verklaard.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven