Ga naar content

Faillissement doorkruist uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering niet

De heer Deen heeft sinds 28 juli 1977 een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het verzekerde beroep is autospuiter. De heer Deen meldt zich wegens overspannenheid arbeidsongeschikt per 4 november 1993.
De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar keert in eerste instantie uit. Nadat de heer Deen op 3 februari 1994 failliet wordt verklaard, stopt de verzekeraar de uitkering. De verzekeraar stelde zich op het standpunt dat de heer Deen door het faillissement zijn beroep feitelijk en juridisch niet meer kan uitoefenen. Door de tussenkomende oorzaak van het faillissement is de heer Deen niet langer rechtstreeks en uitsluitend door de medische gevolgen van ziekte het verzekerd beroep uit te oefenen, aldus de verzekeraar.

De rechter oordeelt dat tussen partijen vaststaat dat de heer Deen op 4 november 1993 meer dan 25% arbeidsongeschikt was. Ook na zijn faillissement was de heer Deen om zuiver medische redenen arbeidsongeschikt.

De heer Deen was na zijn faillissement evenmin in staat spuitwerkzaamheden en/of administratieve werkzaamheden te doen rechtstreeks en uitsluitend door medische gevolgen van zijn ziekte. Dit had verder niets van doen met het faillissement.

Daarom oordeelt de rechter dat de heer Deen ook na zijn faillissement nog steeds arbeidsongeschikt was in de zin van de polisvoorwaarden. De verzekeraar wordt veroordeeld om de arbeidsongeschiktheidsuitkering ook na 3 februari 1994 te betalen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven