Ga naar content

Is pijnsyndroom een ziekte?

Een edelsteenzetter heeft pijn in de schouders en nek met uitstraling in beide handen, soms tintelende handen, dagelijkse drukkende hoofdpijn met soms misselijkheid, een min of meer continue branderige pijn in de schouderbladen en als gevolg van al deze klachten slecht slapen. Ook heeft de edelsteenzetter last van trillen in het hoofd en de handen.

De verzekeraar weigert een arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat de klachten niet te herleiden zijn tot een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld. De door de rechtbank benoemde deskundige rapporteert dat verzekerde lijdt aan een chronisch pijnsyndroom van de schouders, de armen, nek en hoofd waarvoor geen medische verklaring bestaat. De deskundige stelt als diagnose een chronische cervicobrachialgie.

Volgens de verzekeraar is een cervicobrachialgie geen herkenbaar en benoembaar ziektebeeld, maar slechts een naam voor een verzameling van pijnklachten. Daarom is van ziekte in de zin van de polisvoorwaarden geen sprake.

De rechter stelt vast dat de polisvoorwaarden niet duidelijk omschrijven wat onder ziekte moet worden verstaan. Een verzameling van klachten kan in het algemeen spraakgebruik als ziektebeeld worden opgevat.

Ook al zou een pijnsyndroom slechts een aanduiding zijn voor een verzameling van pijnklachten zonder medische oorzaak, dan betekent dat niet dat dit pijnsyndroom niet als ziektebeeld kan worden opgevat.

Als de polisvoorwaarden niet duidelijk zijn, dan komt die onduidelijkheid voor rekening van de verzekeraar die immers de polisvoorwaarden opstelde. Nu de diagnose cervicobrachiaal syndroom is gesteld, welk syndroom bovendien is erkend door de WHO, moet dit pijnsyndroom redelijkerwijs als herkenbaar en benoembaar ziektebeeld worden aangemerkt.

De verzekeraar wordt veroordeeld tot betaling van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven