Ga naar content

Geen uitkering uit arbeidsongeschiktheidspolis bij gebrek aan verzekerbaar belang

De heer Petten is directeur-grootaandeelhouder (dga) van Petten B.V.. Hij heeft sinds 1987 een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op 11 november 1993 raakt hij arbeidsongeschikt en doet hij een beroep op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De verzekeraar weigert een uitkering, omdat de heer Petten in 1992 als dga een salaris had van 1.647 gulden en in 1993 van 1.500 gulden. Bij een dergelijk laag inkomen ontbreekt een verzekerbaar belang, aldus de verzekeraar. Die stelt zich namelijk op het standpunt dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering een schadeverzekering is en hiervoor moet sprake zijn van een verzekeraar belang.

Op basis van de polisvoorwaarden concludeert de rechter dat de verzekering een sommenverzekering is en geen schadeverzekering. Of er een verzekerbaar belang is, is volgens de rechter niet relevant. De heer Petten heeft recht op uitkering ongeacht zijn inkomen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven