Ga naar content

Achteraf opleggen van hogere eigen bijdrage is dat altijd toegestaan?

De heer Verpalen is van 24 juli 2003 tot 29 oktober 2004 opgenomen geweest in verpleeghuis. Hij is op 29 oktober 2004 overleden. Het zorgkantoor heeft op 12 april 2005 de erfgenamen meegedeeld dat met ingang van 24 juli 2003 de eigen bijdrage definitief is vastgesteld op € 221,50 per maand.

Bij brief van 13 april 2005 heeft het Zorgkantoor met ingang van 1 januari 2004 de eigen bijdrage definitief vastgesteld op € 231,50 per maand en met ingang van 24 januari 2004 op € 1.505,51 per maand. Dit betekent dat de erfgenamen aan eigen bijdrage nog een bedrag van € 10.054,28 verschuldigd zijn.

De erfgenamen zijn het hier niet mee eens. De vaststelling van de eigen bijdrage heeft plaatsgevonden op het moment dat de nalatenschap al was afgewikkeld. Appellanten hoefden er niet op te rekenen dat nog een navordering zou volgen.

Het Zorgkantoor stelt dat er bij besluit van 12 december 2003 een voorlopige lage eigen bijdrage is opgelegd en bij besluit van 4 januari 2004 een voorlopige hoge eigen bijdrage. De erven hadden kunnen weten dat nog geen definitieve eigen bijdrage was vastgesteld en dat er mogelijk nog een navordering zou volgen.

De erfgenamen zijn het er niet mee eens en gaan in beroep. De rechter geeft ze gelijk. Het Zorgkantoor (de zorgverzekeraar) kan niet bewijzen dat de besluiten van 12 december en 4 januari aan dhr. Verpalen zijn toegestuurd. Hij en dus zijn erfgenamen hebben niet kunnen weten dat er een voorlopige eigen bijdrage is opgelegd.

Ook konden zijn niet op andere wijze weten dat er nog een definitieve vaststelling van de eigen bijdrage zat aan te komen. In dat geval kan van navordering geen sprake zijn.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven