Ga naar content

Bijstandswet: Veelgestelde vragen

Ja, maar voor maar maximaal vier weken, tenzij u ontheven bent van alle arbeidsverplichtingen. In dat geval kunt u 13 weken in het buitenland verblijven. Als u ontheven bent van alle arbeidsverplichtingen, dan is u dat schriftelijk medegedeeld door de gemeente.

Als u langer dan vier weken in het buitenland verblijft, krijgt u over die periode geen bijstand. Daarnaast loopt u het risico dat de gemeente uw uitkering tijdelijk verlaagt omdat u verwijtbaar heeft gehandeld.

Als u 65 jaar of ouder bent en u naast uw AOW-pensioen aanvullende bijstand ontvangt, mag u 26 weken per jaar in het buitenland verblijven.

Ja, deze moet u altijd van te voren doorgeven. Informeer bij uw gemeente welke regels binnen uw gemeente van toepassing zijn.

Als u in de bijstand zit moet u zogenaamde algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden. Dat kan werk zijn dat beneden uw opleidingsniveau ligt en waarmee u minder verdient dan met uw vorige baan. Ook zult u een reistijd van maximaal anderhalf uur enkele reis moeten accepteren.

Als u dus werk wordt aangeboden en u weigert dit aan te nemen, dan kan de gemeente uw uitkering (tijdelijk) verlagen. Blijft u werk weigeren dan kan de gemeente uitkering zelfs tijdelijk stopzetten.

Sinds 1 januari 2012 mag de gemeente van iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt een zogenaamde tegenprestatie verwachten. Dit betekent dat u verplicht kunt worden om tijdelijk maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten.

U ontvangt officieel bericht van de gemeente over deze tegenprestatie. Bent u het met deze tegenprestatie niet eens, dan kunt u hier tegen bezwaar maken.

Work-first is bedoeld om u weer aan het werk te krijgen. Het is dus een re-integratie instrument. Als de werkzaamheden bij Work-First voor u niet de kortste weg naar werk zijn en/of andere trajecten veel sneller tot resultaat leiden, dan kunt u bezwaar maken tegen het feit dat u naar een Work-First project wordt verwezen.

Tegelijkertijd moet u dan ook een spoedprocedure aanvragen bij de rechtbank, zodat u snel weet of u wel of niet moet meewerken aan een dergelijk project. Totdat de rechter beslist zult u wel aan Work-first moeten deelnemen. Doet u dat niet dan loopt u het risico dat uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd (meestal voor een maand met 100%).

Om als gezin een beroep te kunnen doen op de bijstand, zal de gemeente de inkomsten van al uw gezinsleden meetellen om te bepalen of u wel voor bijstand in aanmerking komt. Dit  noemt men ook wel de huishoudinkomentoets.

Ja dat mag. U moet de gemeente hier dan wel over informeren en hiervoor toestemming vragen. Als de arbeidsplicht op u van toepassing is en het vrijwilligerswerk is door de week op gewone werktijden, dan krijgt u waarschijnlijk geen toestemming.

Een onkostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk mag maximaal 95 euro per maand 764 euro per jaar bedragen. Als het vrijwilligerswerk een onderdeel is van een re-integratietraject dan mag u 150 euro per maand aan onkostenvergoeding ontvangen tot maximaal 1.500 euro per jaar.

Uw bijstandsuitkering wordt toegekend vanaf de datum dat u deze uitkering aanvraagt. Vraagt u de uitkering te laat aan, dan loopt u het risico dat u niet met terugwerkende kracht voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt de bijstand met terugwerkende kracht toegekend.

U krijgt in elk geval geen bijstand voor het betalen van een boete, voor schade die u geleden heeft of die u aan een ander heeft toegebracht. Ook krijgt u geen bijstand voor het betalen van een premie van een niet-vrijwillige verzekering.

Evenmin heeft u recht op bijstand voor medische kosten die niet via uw ziektekostenverzekeraar of de AWBZ worden vergoed. (Een eigen bijdrage kan soms wel weer worden vergoed.)

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven