Ga naar content

Bijstandswet: Veelgestelde vragen

Om recht te kunnen hebben op een bijstandsuitkering moet u:

  • Nederlander zijn en in Nederland wonen, of
  • een geldige verblijfsvergunning hebben; of
  • uit een EU-land, EER-land of Zwitserland komen om hier te werken

Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij het UWV Werkbedrijf in de gemeente of regio waar u woont. Als uw aanvraag compleet is, stuurt het UWV Werkbedrijf de aanvraag door naar de gemeente.

In sommige gevallen kunt u direct bijstand bij de gemeente aanvragen. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

De bijstand kent een groot aantal verplichtingen. U moet informatie geven over al uw inkomsten, uw vermogen en uw leefsituatie. Doen er zich wijzigingen voor, dan moet u die informatie zo snel mogelijk aan de gemeente doorgeven. Daarnaast moet u er alles aan doen om weer aan het werk te komen.

Wanneer u de verplichtingen niet nakomt heeft dan kan dat gevolgen voor uw uitkering hebben. Uw uitkering kan tijdelijk worden verlaagd. Of als u ten onrechte uitkering hebt ontvangen kan de teveel ontvangen uitkering van u worden teruggevorderd.

Als u een uitkering hebt aangevraagd heeft u recht op een voorschot zolang de gemeente nog niet op uw bijstandsaanvraag heeft beslist.

Dit voorschot hoeft u niet speciaal aan te vragen, u krijgt het automatisch eens per vier weken. Krijgt u het niet, dien dan onmiddellijk een klacht in. U hebt een wettelijk recht op een voorschot.

Het voorschot is minimaal 90% van het voor u geldende bijstandsbedrag. Het voorschot is een lening. Als de uitkering wordt toegekend, wordt de lening hiermee verrekend.

Als de gemeente besluit u geen voorschot te verlenen dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt dan tegelijkertijd de rechter vragen om de gemeente te verplichten een voorschot te betalen.

Terug naar boven