Ga naar content

Bijstandswet: Veelgestelde vragen

U krijgt in elk geval geen bijstand voor het betalen van een boete, voor schade die u geleden heeft of die u aan een ander heeft toegebracht. Ook krijgt u geen bijstand voor het betalen van een premie van een niet-vrijwillige verzekering.

Evenmin heeft u recht op bijstand voor medische kosten die niet via uw ziektekostenverzekeraar of de AWBZ worden vergoed. (Een eigen bijdrage kan soms wel weer worden vergoed.)

Vermogen is uw bezittingen minus uw schulden. Tot uw vermogen behoort bijvoorbeeld spaargeld, maar ook een boot of een caravan en natuurlijk de overwaarde in uw eigen huis.

Ook opgebouwd spaarloon en de afkoopwaarde van een levensverzekering telt mee. Het tegoed uit een levensloopregeling wordt buiten beschouwing gelaten.

Bezittingen die iedereen nodig heeft, zoals uw meubels of de wasmachine, worden niet meegeteld voor uw vermogen.

Of uw auto als vermogen wordt meegeteld en voor hoeveel, is afhankelijk van uw situatie. Als u een aangepaste auto heeft omdat u gehandicapt bent, dan wordt deze vaak niet of niet helemaal als vermogen meegeteld.

Heeft u een dure auto en heeft u deze niet per se nodig, dan wordt de auto wel meegeteld als vermogen. Informeer bij uw gemeente waar de grens ligt. Vaak wordt een auto met een waarde tot 5.000 euro buiten beschouwing gelaten.

Voor alleenstaanden is dit in 2012 5.685 euro en voor alleenstaande ouders en gehuwden of samenwonenden is dat het dubbele: 11.370 euro.

Als u een hoger vermogen heeft, krijgt u voorlopig geen bijstandsuitkering. U moet dan uw vermogen opmaken totdat u de vermogensgrens bereikt heeft. Let op: u mag uw extra vermogen ook niet zo maar over de balk smijten, hiervoor gelden speciale normen.

Dat kan. Bij de aanvraag van de bijstandsuitkering zal de gemeente kijken naar de overwaarde van uw woning. Als dat bedrag in 2012 meer is dan 48.000 euro, krijgt u de bijstandsuitkering als lening.

Zodra u het bedrag van 48.000 euro bereikt, krijgt u een gewone bijstandsuitkering. De lening betaalt u terug zodra u weer voldoende eigen inkomsten hebt.

Dat mag. U mag dan zelfs meer sparen dan het bedrag dat u van de bijstand als vermogen mag houden. Open wel een aparte rekening en informeer de gemeente over het bestaan van deze rekening.

Dat mag, maar deze inkomsten worden (deels) afgetrokken van uw uitkering. Maar niet alles wordt afgetrokken. Als u een bijstandsuitkering ontvangt en een (parttime) baan vindt, kan de gemeente besluiten dat u maximaal zes maanden tot 25% van uw inkomen mag vrijlaten, met een maximum van 192 euro per maand.

Als uw kinderen inkomsten hebben uit bijvoorbeeld een vakantiebaantje of een bijbaantje dan tellen deze inkomsten niet mee voor uw bijstandsuitkering.

Dat is alleen anders als u geen kinderbijslag (meer) krijgt voor uw kind. In dat geval kunnen de inkomsten van uw kind gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Informeert u dan bij uw gemeente welke regeling hiervoor geldt.

Meestal heeft een meerderjarig kind een eigen inkomen. Hij of zij gaat naar school of volgt een opleiding en heeft recht op studiefinanciering, óf werkt en een eigen inkomen. Uw uitkering wordt dan gekort (meestal met 10%) omdat u de woonkosten met uw kind kunt delen.

Als uw kind alleen studiefinanciering ontvangt is dat overigens niet het geval. Dan mag de gemeente u niet korten.

Als u te weinig inkomsten of vermogen hebt om van te leven, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente. U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u niet in staat bent om betaald werk te vinden en genoeg te verdienen.

Terug naar boven