Ga naar content

Bijstandswet: Veelgestelde vragen

Dat mag, maar deze inkomsten worden (deels) afgetrokken van uw uitkering. Maar niet alles wordt afgetrokken. Als u een bijstandsuitkering ontvangt en een (parttime) baan vindt, kan de gemeente besluiten dat u maximaal zes maanden tot 25% van uw inkomen mag vrijlaten, met een maximum van 192 euro per maand.

Als uw kinderen inkomsten hebben uit bijvoorbeeld een vakantiebaantje of een bijbaantje dan tellen deze inkomsten niet mee voor uw bijstandsuitkering.

Dat is alleen anders als u geen kinderbijslag (meer) krijgt voor uw kind. In dat geval kunnen de inkomsten van uw kind gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Informeert u dan bij uw gemeente welke regeling hiervoor geldt.

Meestal heeft een meerderjarig kind een eigen inkomen. Hij of zij gaat naar school of volgt een opleiding en heeft recht op studiefinanciering, óf werkt en een eigen inkomen. Uw uitkering wordt dan gekort (meestal met 10%) omdat u de woonkosten met uw kind kunt delen.

Als uw kind alleen studiefinanciering ontvangt is dat overigens niet het geval. Dan mag de gemeente u niet korten.

Als u te weinig inkomsten of vermogen hebt om van te leven, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente. U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u niet in staat bent om betaald werk te vinden en genoeg te verdienen.

Om recht te kunnen hebben op een bijstandsuitkering moet u:

 • Nederlander zijn en in Nederland wonen, of
 • een geldige verblijfsvergunning hebben; of
 • uit een EU-land, EER-land of Zwitserland komen om hier te werken

Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij het UWV Werkbedrijf in de gemeente of regio waar u woont. Als uw aanvraag compleet is, stuurt het UWV Werkbedrijf de aanvraag door naar de gemeente.

In sommige gevallen kunt u direct bijstand bij de gemeente aanvragen. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

De bijstand kent een groot aantal verplichtingen. U moet informatie geven over al uw inkomsten, uw vermogen en uw leefsituatie. Doen er zich wijzigingen voor, dan moet u die informatie zo snel mogelijk aan de gemeente doorgeven. Daarnaast moet u er alles aan doen om weer aan het werk te komen.

Wanneer u de verplichtingen niet nakomt heeft dan kan dat gevolgen voor uw uitkering hebben. Uw uitkering kan tijdelijk worden verlaagd. Of als u ten onrechte uitkering hebt ontvangen kan de teveel ontvangen uitkering van u worden teruggevorderd.

Als u een uitkering hebt aangevraagd heeft u recht op een voorschot zolang de gemeente nog niet op uw bijstandsaanvraag heeft beslist.

Dit voorschot hoeft u niet speciaal aan te vragen, u krijgt het automatisch eens per vier weken. Krijgt u het niet, dien dan onmiddellijk een klacht in. U hebt een wettelijk recht op een voorschot.

Het voorschot is minimaal 90% van het voor u geldende bijstandsbedrag. Het voorschot is een lening. Als de uitkering wordt toegekend, wordt de lening hiermee verrekend.

Als de gemeente besluit u geen voorschot te verlenen dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt dan tegelijkertijd de rechter vragen om de gemeente te verplichten een voorschot te betalen.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

 • ONTZORGING

  Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

 • PERSOONLIJK

  Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

 • KWALITEIT

  Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven