Ga naar content

Bijstandswet: Veelgestelde vragen

Om recht te kunnen hebben op een bijstandsuitkering moet u:

 • Nederlander zijn en in Nederland wonen, of
 • een geldige verblijfsvergunning hebben; of
 • uit een EU-land, EER-land of Zwitserland komen om hier te werken

Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij het UWV Werkbedrijf in de gemeente of regio waar u woont. Als uw aanvraag compleet is, stuurt het UWV Werkbedrijf de aanvraag door naar de gemeente.

In sommige gevallen kunt u direct bijstand bij de gemeente aanvragen. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

De bijstand kent een groot aantal verplichtingen. U moet informatie geven over al uw inkomsten, uw vermogen en uw leefsituatie. Doen er zich wijzigingen voor, dan moet u die informatie zo snel mogelijk aan de gemeente doorgeven. Daarnaast moet u er alles aan doen om weer aan het werk te komen.

Wanneer u de verplichtingen niet nakomt heeft dan kan dat gevolgen voor uw uitkering hebben. Uw uitkering kan tijdelijk worden verlaagd. Of als u ten onrechte uitkering hebt ontvangen kan de teveel ontvangen uitkering van u worden teruggevorderd.

Als u een uitkering hebt aangevraagd heeft u recht op een voorschot zolang de gemeente nog niet op uw bijstandsaanvraag heeft beslist.

Dit voorschot hoeft u niet speciaal aan te vragen, u krijgt het automatisch eens per vier weken. Krijgt u het niet, dien dan onmiddellijk een klacht in. U hebt een wettelijk recht op een voorschot.

Het voorschot is minimaal 90% van het voor u geldende bijstandsbedrag. Het voorschot is een lening. Als de uitkering wordt toegekend, wordt de lening hiermee verrekend.

Als de gemeente besluit u geen voorschot te verlenen dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt dan tegelijkertijd de rechter vragen om de gemeente te verplichten een voorschot te betalen.

U kunt dan de voorzitter van Gedeputeerde Staten van de provincie waarin u woont schriftelijk vragen u toch een voorschot toe te kennen.

Uw bijstandsuitkering wordt toegekend vanaf de datum dat u deze uitkering aanvraagt. Vraagt u de uitkering te laat aan, dan loopt u het risico dat u niet met terugwerkende kracht voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt de bijstand met terugwerkende kracht toegekend.

U krijgt in elk geval geen bijstand voor het betalen van een boete, voor schade die u geleden heeft of die u aan een ander heeft toegebracht. Ook krijgt u geen bijstand voor het betalen van een premie van een niet-vrijwillige verzekering.

Evenmin heeft u recht op bijstand voor medische kosten die niet via uw ziektekostenverzekeraar of de AWBZ worden vergoed. (Een eigen bijdrage kan soms wel weer worden vergoed.)

Vermogen is uw bezittingen minus uw schulden. Tot uw vermogen behoort bijvoorbeeld spaargeld, maar ook een boot of een caravan en natuurlijk de overwaarde in uw eigen huis.

Ook opgebouwd spaarloon en de afkoopwaarde van een levensverzekering telt mee. Het tegoed uit een levensloopregeling wordt buiten beschouwing gelaten.

Bezittingen die iedereen nodig heeft, zoals uw meubels of de wasmachine, worden niet meegeteld voor uw vermogen.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

 • ONTZORGING

  Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

 • PERSOONLIJK

  Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

 • KWALITEIT

  Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven