Ga naar content

Door overtreden concurrentiebeding geen recht op WW-uitkering

Een werkneemster was 10 jaar in dienst bij een werkgever als Senior Telesales medewerker. Zij wisselt van baan en gaat werken voor een concurrent ondanks het feit dat haar arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding bevat. Haar oude werkgever spant daarom een procedure aan.

De rechter verbiedt de werkneemster om bij deze nieuwe werkgever te werken voor de duur van het concurrentiebeding. De werkneemster besluit dan een WW-uitkering aan te vragen.

Het UWV is van mening dat de werkneemster verwijtbaar werkloos is geworden. Zij heeft haar concurrentiebeding geschonden door in dienst te treden bij de nieuwe werkgever, waardoor deze haar moest ontslaan. De rechter is het met het UWV eens. Als de werkneemster haar concurrentiebeding niet had geschonden, was zij niet ontslagen. De rechter oordeelt dat de werkneemster terecht geen WW-uitkering gekregen heeft.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven