Ga naar content

Vergeten of te lui om de inschrijving bij het UWV Werkbedrijf te verlengen

Een werknemer heeft zijn inschrijving bij het UWV Werkbedrijf niet op tijd verlengd. Bovendien heeft hij op de werkbriefjes steeds andere data ingevuld. Hij heeft in totaal maar liefst 332 dagen niet ingeschreven gestaan.

De werknemer geeft aan niet op de hoogte te zijn geweest van de verplichting de inschrijving bij het UWV Werkbedrijf te verlengen. De werknemer is in de 332 dagen verschillende malen bij het UWV Werkbedrijf geweest, bij geen van deze bezoeken is hij gewezen op de verplichting tot tijdige verlenging.

De rechter stelt vast dat de werknemer bewust zijn inschrijving bij het UWV Werkbedrijf niet tijdig heeft verlengd terecht heeft het UWV een maatregel opgelegd van een korting op de WW-uitkering van 20% gedurende 332 dagen. Het feit dat de werknemer geen bemiddelingskansen heeft gemist doet niet ter zake.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven