Ga naar content

Let goed op bij digitale correspondentie met DUO

U kunt er uit praktisch oogpunt voor kiezen om alle correspondentie met de DUO digitaal te laten verlopen. Houd er wel rekening mee dat dit dan ook geldt voor belangrijke mededelngen over uw rechten en plichten. Ook kunt u bijna nooit aanvoeren dat u bepaalde informatie niet ontvangen heeft.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven