fbpx
Ga naar content

Andere nabestaandenregelingen buiten de Anw

Als uw partner in loondienst werkte of een uitkering ontving, kunt u – naast een Anw-uitkering – mogelijk aan aanspraak maken op:

  • een overlijdensuitkering van de werkgever van uw partner
  • een uitkering vanuit het (bedrijfs)pensioen van uw partner
  • een door u en/of uw partner in privé afgesloten levensverzekering of lijfrente

Overlijdensuitkering als overledene in loondienst werkte

Nabestaanden hebben een wettelijk recht op een overlijdensuitkering ter grootte van één maandsalaris (inclusief vakantietoeslag) ten laste van de werkgever van de overledene. Is die partner er niet (meer) dan gaat de uitkering naar minderjarige kinderen. Zijn die er ook niet dan gaat de uitkering naar degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde. Degene met wie werd samengeleefd moet dan wel grotendeels door de werknemer zijn onderhouden. Dat kan bijvoorbeeld een meerderjarig kind zijn. De werkgever hoeft dus geen uitkering te betalen aan bijvoorbeeld familieleden van een alleenstaande overleden werknemer zonder minderjarige kinderen.

In een eventueel van toepassing zijnde CAO kan een ruimere regeling voor overlijdensuitkering zijn geregeld. De overlijdensuitkering wordt uitbetaald met het loon waarop de werknemer recht heeft tot aan zijn overlijden. Ook de vakantierechten van de werknemer worden berekend tot en met de dag van overlijden en vervolgens in geld uitgekeerd.

Een voorbeeld.

Hans overlijdt op 14 mei. Zijn echtgenote ontvangt van de werkgever het loon tot en met 14 mei 2013, het opgebouwde maar nog niet opgenomen tegoed aan vakantiedagen tot 14 mei 2013, alsmede een maand loon en de vakantietoeslag tot 14 juni 2013.

Overlijdensuitkering als overledene een uitkering ontving van het UWV

Als uw overleden partner een uitkering ontving op grond van de ZW, WAO, WIA, WAZ, Wajong, WAZO of WW, heeft u ook recht op een overlijdensuitkering. In dat geval moet het UWV de overlijdensuitkering betalen ter grootte van één maand uitkering. De overlijdensuitkering zult u zelf moeten aanvragen bij het UWV.

Als degene die een nabestaanden- of halfwezenuitkering ontving overlijdt, dan hebben de minderjarige kinderen recht op een overlijdensuitkering. Ook thuiswonende meerderjarige kinderen kunnen in aanmerking komen voor een overlijdensuitkering als de overledene hen grotendeels onderhield. De overlijdensuitkering is een bedrag ineens, belasting- en premievrij ter hoogte van één maand uitkering.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven