fbpx
Ga naar content

Einde van uw Anw-uitkering

Uw Anw-uitkering kan vanwege diverse omstandigheden eindigen. Uw uitkering eindigt bijvoorbeeld bij een van de volgende omstandigheden (afhankelijk van het soort Anw-uitkering dat u geniet):

 • U heeft geen ongehuwd kind meer onder de 18 jaar
 • Uw kind is gaan behoren tot het huishouden van een ander
 • U bent niet (meer) minstens 45% arbeidsongeschikt
 • U bent niet zwanger
 • U bent niet geboren vóór 1 januari 1950
 • U hertrouwt of u gaat samenwonen
 • U wordt 65 jaar
 • U verhuist naar een niet-verdragsland

U heeft ook geen recht op een Anw-uitkering als uw overleden partner binnen een jaar is overleden nadat:

 • de verzekering voor de Anw begon (dit is het jaar waarin uw partner in Nederland kwam wonen of in Nederland ging werken); of
 • het huwelijk was gesloten; of
 • het samenwonen begon.

Dit geldt overigens alleen als dit overlijden gezien de gezondheidstoestand van uw overleden partner te verwachten was. Als het overlijden van uw partner geheel onverwachts was, dan heeft u wel weer recht op een Anw-uitkering. De bepaling is er meer voor bedoeld om eventueel misbruik van een recht op uitkering te voorkomen.

Een voorbeeld.

Berend heeft jarenlang een relatie gehad met Asmae. Asmae is altijd in Dominicaanse Republiek blijven wonen. In november 2007 krijgt Berend te horen dat hij niet lang meer te leven heeft. Hij wil Asmae niet onverzorgd achterlaten en trouwt met haar. Berend overlijdt in mei 2008. Asmae komt niet in aanmerking voor een uitkering op grond van de Anw.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven