fbpx
Ga naar content

Anw-uitkering aanvragen

Binnen twee weken na aangifte van het overlijden bij de gemeente stuurt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u automatisch een aanvraagformulier voor de Anw toe. Woonde de overledene niet in Nederland of was er geen sprake van huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan heeft u als nabestaande mogelijk toch recht op een uitkering. Neemt u dan zelf contact op met één van de SVB-kantoren voor meer informatie.

U kunt de aanvraag ook online invullen en versturen met een DigiD. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden en per post versturen.

Beslissing toekenning Anw-uitkering

Normaal gesproken krijgt u binnen een maand bericht over de toekenning van de Anw-uitkering. De SVB moet in elk geval binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag hebben genomen. Als u binnen deze termijn nog geen schriftelijke beslissing ontvangen heeft, kunt u een bezwaarschrift indienen wegens te late afhandeling van uw aanvraag. Ook kunt u uiteraard een klacht bij de SVB indienen.
Doorgaans leidt het indienen van een bezwaarschrift of klacht ertoe dat uw aanvraag op korte termijn alsnog wordt afgewikkeld.

Anw-uitkering te laat aangevraagd

Als u bijvoorbeeld pas jaren na het overlijden van uw partner een Anw-aanvraag indient, betekent dit niet dat u over alle inmiddels verstreken jaren zomaar een Anw-uitkering zult krijgen. De Anw-uitkering wordt in principe maximaal met één (1) jaar terugwerkende kracht toegekend.
Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden, heeft u mogelijk recht op een langere terugwerkende uitkering.

Bij bijzondere omstandigheden moet u bijvoorbeeld denken aan:

  • Een ernstige situatie waardoor u buiten uw schuld niet in staat was om tijdig een aanvraag in te (laten) dienen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u langdurig en ernstig ziek geworden bent.
  • De situatie dat u niet wist dat u recht had op een Anw-pensioen én dat u dit niet tegengeworpen kan worden. In principe wordt iedereen geacht de wet te kennen. U kunt zich dus niet snel op deze omstandigheid beroepen.

Wat moet worden verstaan onder een niet toe te rekenen oorzaak? U moet dan toch echt denken aan ernstige zaken. Bijvoorbeeld omdat u plotseling in het ziekenhuis was opgenomen en niet iemand anders kon machtigen om uw uitkering aan te vragen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven