fbpx
Ga naar content

Privé geregelde nabestaandenvoorzieningen

Als u niet in aanmerking komt voor een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (Anw) en/of als er via de werkgever geen of onvoldoende partnerpensioen wordt opgebouwd, kunt u overwegen om zelf een nabestaanden/partnervoorziening te treffen.

Vaak wordt daarbij een keuze gemaakt uit de volgende twee opties:

  1. het afsluiten van een nabestaandenlijfrente (bij een verzekeraar of bancair)
  2. het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering

1. Nabestaandenlijfrente (bij een verzekeraar of bancair)

De nabestaandenlijfrente (bij een verzekeraar) is een periodieke uitkering die uitkeert, bij overlijden van de verzekerde, zolang de nabestaande in leven is. De premie van deze lijfrenteverzekering kunt u in aftrek brengen op uw inkomen. Deze lijfrente kan uitsluitend ingaan bij uw overlijden of het overlijden van uw partner.

De ingangsdatum mag ook opgeschoven worden naar het tijdstip waarop het jongste kind 18 jaar wordt (en het recht op een Anw-uitkering dus vervalt). Als de lijfrente wordt uitgekeerd aan kinderen die jonger zijn dan 30 dan mag de uitkering uiterlijk eindigen op 30 jarige leeftijd. Ingeval de kinderen ouder zijn dan 30 dan moet de uitkering eindigen bij hun overlijden.

De premie is binnen bepaalde kaders fiscaal aftrekbaar. De uitkering moet vast en gelijkmatig zijn en is belast voor de inkomstenbelasting.

2. Overlijdensrisicoverzekering

In plaats van het verzekeren van een periodieke uitkering (nabestaandenlijfrente) kunt u ook een kapitaal ineens tot uitkering laten komen bij overlijden van u of uw partner. Hoe jonger u bent bij het afsluiten van de verzekering, hoe lager de premie is.

De premie is bij deze individuele regelingen ook afhankelijk van uw gezondheid. U dient altijd gezondheidsvragen in te vullen en vanaf een bepaalde hoogte van het te verzekeren kapitaal gelden keuringseisen. Boven een verzekerd kapitaal van 300.000 euro is veelal een huisartsenkeuring verplicht. Bij hogere bedragen zelfs een keuring door een internist.

Als u de premie niet aftrekt van uw inkomen is de uitkering onbelast. Er zijn diverse soorten overlijdensrisicoverzekeringen die u in privé kunt sluiten:

1. Overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend kapitaal

Hierbij is de overlijdensuitkering een vast bedrag ongeacht het moment waarop het overlijden plaatsvindt. Deze vorm wordt het meest afgesloten en door vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen aangeboden. De gelijkblijvende risicoverzekering is vooral geschikt voor het afdekken van risico’s die voor lange tijd op hetzelfde niveau blijven, zoals een gelijkblijvende hypotheekschuld.

2. Overlijdensrisicoverzekering met lineair dalend kapitaal

Hierbij neemt het verzekerde bedrag jaarlijks met hetzelfde bedrag af. De lineair dalende risicoverzekering is vooral geschikt voor het afdekken van aflopende risico’s, zoals inkomstenterugval na het overlijden van u of uw partner. Afhankelijk van het feit hoe oud de kinderen zijn,of ze al klaar zijn met de studie of juist niet, is meer of minder geld nodig. Vandaar dat met het stijgen van de leeftijd van de kinderen de behoefte aan zo’n verzekering afneemt.

3. Overlijdensrisicoverzekering met annuïtair dalend kapitaal

De annuïtair dalende risicoverzekering wordt veel gebruikt voor het afdekken van het risico van het aflossen van een hypotheekschuld die in de loop der jaren afloopt.

De overlijdensuitkering is in dit geval grofweg gelijk aan het verschil tussen het inmiddels opgebouwde vermogen en de (hypotheek-)schuld. Omdat het vermogen stijgt, daalt de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering in dezelfde tijd en met hetzelfde tempo.

Door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kunnen de nabestaanden in het huis blijven wonen als de inkomsten minder worden.

Voordelen aan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering:

  • U kunt risico’s afdekken en nabestaanden financieel verzorgd achterlaten
  • De verzekeringen kent diverse varianten en kan aangepast worden aan uw specifieke situatie

Nadelen bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering:

  • Het wordt vaak moeilijker deze verzekering af te sluiten naarmate u ouder wordt

Ook interessant voor u:

Terug naar boven