Ga naar content

Arbeidsongeschiktheid en Anw-uitkering

Als u arbeidsongeschikt bent, komt u mogelijk ook in aanmerking voor een Anw-uitkering. Uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt op dezelfde manier vastgesteld als in de WAO, WIA, Wajong en WAZ.

Er moet dus een onderzoek gedaan worden door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Als er een arbeidsongeschiktheidsbeslissing is van het UWV, zal de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze beslissing in principe volgen. Dat is alleen anders als de SVB een aanwijzing of vermoeden heeft dat de beslissing van het UWV niet klopt. De SVB verricht dan een eigen onderzoek. Dat doet de SVB ook als u daarom vraagt of als u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt van het UWV.

Een voorbeeld.

Jan heeft een WAO-uitkering gebaseerd op het percentage 45-55%. Ander inkomen heeft hij niet. Zijn vrouw overlijdt. Jan krijgt dan een nabestaandenpensioen van de SVB. Stel dat het UWV een jaar later besluit om de WAO-uitkering van Jan te verlagen naar 35-45%. In dat geval verliest Jan zijn nabestaandenpensioen. Jan kan dan een toeslag aanvragen op grond van de Toeslagenwet.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven