Ga naar content

Krijgt u een erfenis, dan moet u dat direct melden

Als u een erfenis krijgt dan moet u dat direct doorgeven aan de gemeente ook al krijgt u het bedrag nog niet op uw rekening gestort. Als het duidelijk is dat u vanwege de hoogte van de erfenis geen recht meer zult hebben op bijstand, bespreek dan met de andere erfgenamen of de notaris u een voorschot mag uitbetalen. De bijstand die u vanaf het overlijden ontvangt moet u immers aan de gemeente terugbetalen en dat is veel ongunstiger dan interen op uw vermogen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven