Ga naar content

Meld wijzigingen in uw persoonlijke leefsituatie

Als u niet zeker weet of bepaalde informatie wel of niet belangrijk is voor uw recht op bijstand, meld deze informatie dan toch schriftelijk bij de gemeente. Vraag ook om een schriftelijke bevestiging dat de informatie die u gegeven heeft, geen gevolgen heeft voor uw uitkering. Mocht later blijken dat dat wel het geval was, dan voorkomt u daarmee dat u ten onrechte ontvangen uitkering moet terugbetalen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven