Ga naar content

Leg een geldlening altijd schriftelijk vast

Als u geld leent van of aan anderen, maak dan altijd een schriftelijke overeenkomst, door u beiden ondertekent en voorzien van een datum. Daarnaast moet u concrete afspraken maken over aflossing van de schuld. Doet u dat niet en lost u de schuld ook niet af, dan wordt de schuld door de gemeente in ieder geval niet gezien als een schuld. Deze schuld mag dan niet in mindering op uw vermogen worden gebracht.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven