fbpx
Ga naar content

Aan welke voorwaarden moet ik nog meer voldoen om een Ziektewetuitkering te kunnen ontvangen?

Om in aanmerking te komen voor een Ziektewetuitkering moet u nog wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat hierbij om de volgende cumulatieve voorwaarden (dat wil zeggen dat u aan alle voorwaarden moet voldoen):

 • U mag natuurlijk geen recht hebben op loon van uw werkgever. Als dit het geval is, moet u bij uw werkgever aankloppen en komt u niet in aanmerking voor een Ziektewetuitkering.
 • U moet verzekerd zijn voor de Ziektewet op het moment dat u ziek wordt.
 • U moet ziek zijn voor uw eigen werk.
 • U moet zich tijdig hebben ziekgemeld.
 • U moet zich aan een aantal voorschriften houden.
 • U moet niet in het buitenland gaan wonen.
 • U mag niet in de gevangenis zitten.
 • U mag geen benadelingshandeling plegen.

U moet verzekerd zijn

Iedereen die werkt in loondienst of een WW-uitkering ontvangt is automatisch verzekerd. Ook ambtenaren zijn verzekerd. Of u fulltime of parttime werkt maakt niets uit.

Niet verzekerd zijn: vrijwilligers, directeuren-grootaandeelhouders en wethouders. Ook 65 plussers die nog werken, de hulp in de huishouding voor minder dan vier dagen in de week en degene die met onbetaald verlof is, is niet verzekerd.

U moet ziek zijn voor uw eigen werk

Allereerst moet vast staan dat u ziek bent. Of u dat bent wordt vastgesteld door de verzekeringsarts van het UWV. De oorzaak van de ziekte is niet van belang. U moet ziek zijn voor uw eigen werk. Dat wil zeggen dat u niet in staat moet zijn om uw eigen werk op uw eigen werkplek met uw eigen collega’s te verrichten. Het UWV kan wel van u verlangen dat u probeert aan het werk te gaan, eventueel in aangepast werk bij uw eigen werkgever of soms zelfs bij een andere werkgever.

U moet zich tijdig hebben ziek gemeld

U moet zich uiterlijk op de tweede dag ziek melden bij het UWV. U doet dat door telefonisch contact op te nemen met het UWV. Hiervoor is een speciaal telefoonnummer beschikbaar: 0900 – 92 94 (lokaal tarief). Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Als u nog een werkgever heeft, moet u zich ziekmelden bij uw werkgever.

Meldt u zich te laat ziek, dan krijgt u over die dagen geen uitkering. En als u wacht met ziekmelden tot u weer aan het werk bent gegaan, dan loopt u het risico dat u helemaal geen uitkering meer krijgt. Als u beter wordt, bent u verplicht om zich ook weer hersteld te melden.

Ziek melden tijdens vakantie

Ook hier geldt dat u zich moet ziek melden bij uw werkgever. Hebt u geen werkgever, dan meldt u zich ziek bij het UWV. Hiervoor geldt een speciaal telefoonnummer dat vanaf het buitenland bereikbaar is: + 31 888 98 20 01. Het UWV kan van u verlangen dat u zich laat controleren door een controleorgaan of arts in het buitenland.

Ziek op vakantie

Bent u ziek en wilt u toch op vakantie gaan, dan dient u vooraf toestemming te vragen aan uw werkgever of het UWV. Zij kunnen dit weigeren als vakantie (met name vanwege het reizen) uw herstel zou kunnen vertragen of belemmeren.

U moet zich aan de voorschriften houden

Zodra u een uitkering ontvangt moet u zich aan een groot aantal regels (voorschriften) houden. Deze worden u toegezonden door het UWV, zodat u ook weet aan welke regels u zich moet houden. Een paar voorbeelden:

 • U moet informatie geven over uw gezondheidstoestand als het UWV daar naar vraagt.
 • U moet zich eventueel onder behandeling laten stellen.
 • U mag uw herstel niet belemmeren.
 • U moet verplicht verschijnen op het spreekuur van de verzekeringsarts.

Als u zich niet aan de regels houdt kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Ook moet u het UWV spontaan en binnen een week informeren over alles wat van invloed kan zijn op het recht en of de hoogte van uw uitkering.

Bijvoorbeeld als u inkomsten heeft of als u ergens anders aan het werk gaat. U moet hiervoor gebruik maken van het wijzigingsformulier. Als u het UWV niet informeert, dan kan het UWV de eventueel onterecht betaalde uitkering van u terugeisen en u daarnaast nog een boete opleggen. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar en beroep instellen.

U mag niet in het buitenland gaan wonen

Als u in het buitenland gaat wonen, verliest u uw recht op uitkering. De uitkering wordt overigens weer hervat als u weer naar Nederland terugkeert en u nog steeds ziek bent. Woonde u al in het buitenland, dan is uw situatie anders. Dan hebt u wel recht op Ziektewetuitkering, maar alleen als u binnen een EU- of EER-land woont, in Zwitserland of in een ander land waarmee Nederland een speciaal verdrag heeft.

U mag niet gevangen zitten

Als u in voorlopige hechtenis, huis van bewaring of gevangenis zit hebt u geen recht op uitkering. Dat recht kan wel weer ontstaan als u uit detentie gaat en nog steeds ziek bent.

U mag geen benadelingshandeling plegen

U pleegt een benadelingshandeling als u recht heeft op doorbetaling van uw loon door uw werkgever en u dit recht opgeeft. Stel u bent ziek en uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen. Als u hier akkoord mee gaat, wordt het UWV benadeeld.

Uw werkgever heeft namelijk de plicht om bij ziekte uw loon voor een maximumperiode van twee jaar door te betalen. Omdat u nog ziek bent en ontslag neemt, moet het UWV de betalingsverplichting van uw werkgever overnemen.

In een dergelijke situatie kan het UWV bepalen dat u toch geen uitkering krijgt omdat u niet akkoord had mogen gaan met het ontslag. Dit kan tot gevolg hebben dat u dan terugvalt op een bijstandsuitkering. Mogelijk komt u zelfs hiervoor niet in aanmerking.

Een voorbeeld.

Jeroen werkt al vijftien jaar bij dezelfde werkgever als hij onverwacht een nieuwe manager krijgt. Tussen Jeroen en deze nieuwe manager ontstaan na verloop van tijd de nodige conflicten. Jeroen moet lang overwerken en veel deadlines halen.

Op een gegeven moment krijgt Jeroen als gevolg hiervan een burn-out. Omdat het duidelijk is dat de verhoudingen grondig verstoord zijn wil de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Jeroen zwicht voor druk omdat hij ook wel inziet dat terugkeer niet meer mogelijk is. Er wordt een beëindigingsovereenkomst gesloten. Jeroen krijgt een gouden handdruk en de arbeidovereenkomst wordt beëindigd. Omdat Jeroen nog steeds ziek is en nog niet aan het werk kan, vraagt hij een Ziektewet-uitkering aan.

Het UWV weigert de uitkering omdat de werkgever van Jeroen, als hij niet akkoord was gegaan, het loon had moeten doorbetalen. Bovendien had de werkgever, als vast stond dat terugkeer van Jeroen niet mogelijk was, Jeroen bij een andere werkgever moeten laten re-integreren, het zogenaamde 2e spoor.

U kunt dus alleen bij hoge uitzondering akkoord gaan met ontslag. Dat kan alleen indien uw behandelend arts (na overleg met de bedrijfsarts, die dezelfde mening moet hebben) schriftelijk verklaart dat voorzetting van het dienstverband schadelijk is voor uw gezondheid. Artsen verklaren dit vrijwel nooit.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven