fbpx
Ga naar content

Heb ik ook recht op een Ziektewetuitkering als ik ziek word terwijl ik geen werkgever heb?

In bepaalde gevallen heeft u recht op een Ziektewetuitkering als u ziek wordt terwijl u op dat moment geen werkgever (meer) heeft. Het gaat om de volgende situaties:

 • Als uw arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst eindigt tijdens uw ziekte
 • Als u ziek wordt als oproepkracht
 • Als u vrijwillig verzekerd bent voor de Ziektewet
 • Als u een bijzonder dienstverband heeft
 • Als u een WW-uitkering ontvangt en langer dan 13 weken ziek bent

In al deze gevallen krijgt u natuurlijk niet automatisch een Ziektewetuitkering deze moet u aanvragen bij het UWV. Dat doet u door zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de UWV Telefoon Werknemers 0900 – 92 94 (lokaal tarief). U krijgt dan meer informatie wat u moet doen.

Bij het einde van uw arbeids- of uitzendovereenkomst

Stel u bent werkzaam bij een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden. In de vijfde maand wordt u langdurig ziek. De werkgever laat u weten dat hij het arbeidscontract niet zal verlengen. U komt na afloop van de arbeidsovereenkomst in aanmerking voor een Ziektewetuitkering.

Oproepkrachten

Als u werkzaam bent als oproepkracht kunt u in een aantal gevallen ook recht hebben op een Ziektewetuitkering.

Als u werkzaam bent op basis van een doorlopend oproepcontract, dan is uw werkgever verplicht om uw loon bij ziekte gewoon door te betalen. Maar het kan ook zijn dat u werkzaam bent op basis een tijdelijk oproepcontract (voor de duur van de oproep).

Als u dan ziek wordt tijdens een oproep, hoeft uw werkgever alleen uw loon door te betalen tot aan het einde van de oproepperiode. Als u daarna nog steeds ziek bent, heeft u recht op een Ziektewetuitkering.

Zelfs als u ziek wordt na een oproep komt u mogelijk nog in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. Men spreekt in dit geval ook wel van de nawerking van de Ziektewet. Deze nawerking bedraagt een (1) maand als u de laatste twee maanden zonder onderbreking werkzaam bent geweest. De nawerking bedraagt acht dagen als u in de laatste twee maanden ten minste zestien dagen gewerkt hebt.

Een voorbeeld.

U hebt een tijdelijke oproepovereenkomst. U bent in de afgelopen twee maanden achttien keer opgeroepen om een volle dag te werken. De laatste oproep dateert van 7 oktober. Vervolgens wordt u ziek op 10 oktober. U heeft in dat geval recht op een Ziektewetuitkering omdat u binnen de nawerkingsperiode van acht dagen ziek bent geworden.

Vrijwillig verzekerd voor de ZW

Sommige mensen zijn niet voor de Ziektewet verzekerd, maar kunnen zich vrijwillig verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een eigen bedrijf beginnen, als ZZP-er aan de slag gaan of naar het buitenland worden uitgezonden. Met een vrijwillige verzekering kunt u voorkomen dat u bij ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid geen inkomen heeft.

Stel dat u uw baan wilt opzeggen om als ondernemer te gaan werken. Mogelijk wordt u vanwege medische beperken niet geaccepteerd voor een verzekering bij een particuliere verzekeraar. In een dergelijk geval kan de vrijwillige verzekering uitkomst bieden. Het UWV moet u namelijk wel accepteren.

U moet hiervoor wel binnen vier weken na afloop van uw dienstverband een verzoek indienen bij het UWV.

Een voorbeeld.

Tim is ruim tien jaar werkzaam bij een werkgever als hij besluit om als ZZP-er aan de slag te gaan. Bij de start van zijn bedrijf besluit Tim een vrijwillige verzekering bij het UWV af te sluiten. Mocht Tim ziek worden, dan zal het UWV vanaf de derde ziektedag een Ziektewetuitkering aan Tim uitkeren.

Bijzondere dienstverbanden

Er zijn nogal wat mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar op een manier werken die veel lijkt op de situatie van ‘gewone’ werknemers. Men spreekt dan ook wel van een ‘fictieve dienstbetrekking’. Hebt u zo’n bijzonder dienstverband, dan bent u verplicht verzekerd op grond van de Ziektewet.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • thuiswerkers
 • stagiaires die een beloning ontvangen
 • ijsventers en garderobemedewerkers
 • aannemers van werk die niet in hun eigen bedrijf werken
 • provisiewerkers (handelsagenten of -reizigers)
 • musici en artiesten
 • topsporters die van de stichting Fonds voor de Topsporter een uitkering ontvangen voor levensonderhoud

Twijfelt u of u verzekerd bent voor de Ziektewet, dan kunt u altijd informeren bij het UWV of bij een gespecialiseerd advocaat.

Mensen die een WW-uitkering ontvangen en langer dan 13 weken ziek zijn

Als u een WW-uitkering ontvangt en u wordt ziek, dan blijft uw WW-uitkering in principe gewoon doorlopen. Als u langer dan 13 weken ziek bent, ontvangt u geen WW-uitkering meer maar een Ziektewetuitkering. U moet er rekening mee houden dat de eerste drie maanden van uw ziekte af gaan van de duur van uw WW-uitkering.

Een voorbeeld.

Mariska is op 1 juli 2009 ontslagen en ontvangt vanaf dat moment een WW-uitkering. Het UWV heeft de duur van haar WW-uitkering vastgesteld op twaalf maanden, dus tot 1 juli 2010. Op 1 september 2009 wordt Mariska ziek.

Haar WW-uitkering loopt gewoon door. Als blijkt dat Mariska na drie maanden, op 1 december 2009, nog steeds ziek is, wordt haar WW-uitkering omgezet in een Ziektewet-uitkering. Mariska is hersteld per 1 februari 2010. Haar WW-uitkering loopt twee maanden langer door, dat wil zeggen tot 1 september 2010.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven