fbpx
Ga naar content

Heb ik recht op loon of recht op een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW)?

Als u bij een werkgever in dienst bent en u wordt ziek, dan zal uw werkgever in de meeste gevallen maximaal twee jaar lang (tenminste 70% van) uw loon moeten doorbetalen. Er is dan geen sprake van een Ziektewetuitkering via het UWV.

Alleen in een aantal bijzondere situaties komt u in aanmerking voor een Ziektewetuitkering:

  • Als u ziek bent door een zwangerschap of bevalling
  • Als u ziek bent als gevolg van een orgaandonatie
  • Als u een zogenaamde no risk polis hebt van het UWV

U meldt zich in deze gevallen ziek bij uw werkgever. Uw werkgever vraagt vervolgens een Ziektewetuitkering aan bij het UWV. Het UWV bepaalt dus of er recht is op een Ziektewetuitkering. Als dat het geval is, zal het UWV de Ziektewetuitkering uitbetalen aan uw werkgever. U merkt hier dus weinig van. Uw werkgever zal uw loon gewoon doorbetalen en daar de Ziektewetuitkering vanaf trekken.

De no-risk polis

De no risk polis is een regeling die bedoeld is om werkgevers te stimuleren om werknemers met een ziekte of handicap aan te nemen. Op basis van deze no risk polis heeft de betreffende werknemer namelijk recht op een Ziektewetuitkering van het UWV als hij ziek wordt. Ziekteverzuim van een werknemer kost de werkgever op deze manier bijna geen geld, het UWV betaalt de Ziektewetuitkering namelijk uit aan de werkgever.

U hoeft de no-risk polis niet aan te vragen. Deze polis ontstaat automatisch als u aan de voorwaarden voldoet. U heeft recht op een zogenaamde no risk polis:

  • Als u een WIA, WAO of WAZ-uitkering ontvangt
  • Als u een Wajong-uitkering ontvangt of ooit hebt ontvangen
  • Als u een WSW-indicatie heeft en bij een gewone werkgever gaat werken
  • Als u twee jaar ziek bent geweest, maar u geen recht heeft op een WIA-uitkering en niet meer bij uw eigen werkgever aan de slag kunt
  • Als u een een scholingsbelemmering heeft als gevolg van ziekte of gebrek
  • Als u volgens het UWV in aanmerking komt voor een no risk polis

Hoe lang geldt de no-risk polis?

De no-risk polis heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Deze kan verlengd worden met vijf jaar, als u een verhoogd gezondheidsrisico hebt. Voor Wajongers en WSW-ers heeft de no-risk polis een onbeperkte duur. Als zij ziek worden vallen zij altijd terug op de Ziektewet.

Hoe weet mijn werkgever dat ik een no-risk polis heb?

Uw werkgever zal in het algemeen pas weten dat u een no-risk polis heeft als u hem dit vertelt. Om u te beschermen tegen ontslag, hoeft u dit op zijn vroegst pas te vertellen twee maanden nadat u bij de werkgever in dienst getreden bent.

Een voorbeeld.

Max heeft een gedeeltelijke WAO-uitkering en kan bij een nieuwe werkgever aan de slag. Na twee jaar wordt Max ziek. Zijn werkgever is dan verplicht om het loon van Max door te betalen. Omdat Max een no-risk polis heeft, zal het UWV een Ziektewetuitkering rechtstreeks aan de werkgever van Max uitbetalen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven