fbpx
Ga naar content

Wat houdt de halfwezenuitkering in?

Een halfwees is een ongehuwd kind dat nog geen 18 jaar is en waarvan een van de ouders overleden is. Volgens de Anw heeft u recht op een halfwezenuitkering als:

  • U de ouder bent van een halfwees, of
  • U degene bent die een halfwees in zijn huishouding verzorgt.

Er bestaat recht op een halfwezenuitkering als u samenleeft met tenminste een minderjarig kind. De halfwezenuitkering is inkomensonafhankelijk. Het is een vast bedrag (per 1 januari 2011: 265,46 euro bruto per maand) los van het aantal wezen dat wordt verzorgd. Ook al heeft u twee of meer halfwezen, u heeft slechts recht op één halfwezenuitkering. Overigens heeft u daarnaast nog wel recht op kinderbijslag.

Een voorbeeld.

Dinie is alleenstaande ouder en heeft een dochter Chantal. Dinie wordt zwaar depressief en kan niet meer voor Chantal zorgen. Gelukkig kan Chantal bij haar oma terecht. Die overigens nog geen 65 jaar is. De oma van Chantal ontvangt van de SVB een halfwezenuitkering voor Chantal.

Een ander voorbeeld.

De echtgenote van Karel overlijdt. Zij hebben drie kinderen. Karel krijgt een halfwezenuitkering voor de drie kinderen.

Einde halfwezenuitkering

De halfwezenuitkering eindigt als:

  • uw (jongste) kind 18 jaar wordt
  • uw kind niet langer tot uw huishouden behoort
  • de halfwees wordt geadopteerd door uw nieuwe partner
  • u 65 jaar wordt en recht krijgt op een AOW voor een eenoudergezin

Ook interessant voor u:

Terug naar boven