fbpx
Ga naar content

Bijstand voor een gezin

Als gezin kunt u recht hebben op gezinsbijstand. De gezinsleden kunnen niet ieder voor zich een bijstandsuitkering aanvragen, er is per gezin maar recht op één gezinsuitkering. De gezinsbijstandsuitkering moet dan ook gezamenlijk worden aangevraagd.

De inkomsten van alle gezinsleden tellen ook mee om te bepalen of u in aanmerking komt voor bijstand.

Een gezin kan bestaan uit u en:

  • uw partner
  • uw kind(eren), meerjarig of minderjarig
  • de meerderjarige partner(s) van uw meerderjarige kind(eren)
  • uw vader of moeder

Als een kind lid is van het gezin dan is de partner van dat kind ook lid van het gezin en hun kind(eren) ook. Omgekeerd geldt dat als een kind geen lid is van het gezin dat ook geldt voor de partner en hun eventuele kinderen.

Wie tellen er niet mee als gezinslid voor de bijstand?

In sommige situaties hoeft iemand niet meegeteld te worden als gezinslid voor de bijstand. In dat geval hoeven ook de inkomsten van deze persoon niet meegenomen te worden. Het gaat om de volgende uitzonderingen:

  • een gezinslid dat zorgbehoevend is. Er is sprake van een zorgbehoevende als er een gezinslid is met een AWBZ-zorgindicatie (jonger dan 65 jaar) voor tenminste 10 uur per week. Er mag geen PGB zijn of zorg in natura worden ontvangen. De zorg moet voor tenminste 10 uur per week door een ander gezinslid worden verleend. De zorgbehoevende heeft dan recht op een eigen bijstandsuitkering. 
  • een meerderjarige kind een inkomen heeft van minder dan 1.059,49 euro dat onderwijs volgt dat door de overheid wordt gefinancierd. Dat kan BBL onderwijs zijn (1 dag naar school en 4 dagen werken) of onderwijs waardoor het kind recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten WTOS (waaronder VAVO). Het meerderjarige kind behoud dan zijn eigen inkomen. Verdient het kind meer dan 1.059,49 euro dan wordt het meerdere gekort op de gezinsbijstand.

Gezinsbijstand en huishoudinkomenstoets

Om in aanmerking te komen voor gezinsbijstand wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde huishoudinkomentoets. Dit houdt in dat de inkomsten van alle gezinsleden meetellen om te bepalen of er recht is op bijstand.

Een paar voorbeelden.

Henk en Barbara hebben een bijstandsuitkering. Hun inwonend kind Floor is 22 jaar. Zij werkt fulltime als apotheker-assistente en verdient ruim 1.500 euro per maand. Dat is meer dan de geldende bijstandsnorm. Henk en Barbara hebben geen recht meer op een bijstandsuitkering. Zij moeten samenleven van het inkomen van Floor.

Nathalie is net gescheiden van Karel en is weer bij haar ouders gaan wonen. Haar vader heeft een goed pensioen. Nathalie heeft geen inkomen en ook Karel heeft een te laag inkomen om alimentatie te betalen. Nathalie heeft geen recht op bijstand omdat haar vader een goed pensioen heeft.

Kim is enig kind en woont bij haar moeder. Haar ouders zijn gescheiden en haar moeder ontvangt een bijstandsuitkering als alleenstaande ouder. Als Kim 18 jaar wordt gaat zij werken en verdient daarmee 800 euro netto per maand. Kim en haar moeder krijgen dan samen recht op een bijstandsuitkering.

Bram en Danique wonen samen. De ouders van Bram zijn inwonend. Zij zijn 65+ en ontvangen een AOW-pensioen. De zoon van Bram woont ook in samen met zijn vriendin. Als Bram en Danique bijstand moeten aanvragen hebben zij geen recht op uitkering, omdat de ouders van Bram inwonend zijn. Dat geldt ook voor de zoon van Bram en zijn vriendin. In dit scenario moeten zes volwassenen leven van één uitkering.Zij vormen samen namelijk één gezin.

Uitzonderingen op huishoudinkomen

Bepaalde inkomsten tellen niet mee voor de huishoudinkomentoets en zijn dus niet van invloed op de hoogte van de gezinsbijstandsuitkering. Het gaat dan om de volgende uitzonderingen:

  • inkomsten van kinderen tot 16 jaar
  • inkomsten van kinderen van 16 en 17 jaar met een maximum van 827 euro netto per maand
  • inkomsten uit een Wajonguitkering als er sprake is van een gezin met een of meer meerderjarige kinderen
  • inkomsten uit een betaalde (deeltijd)baan van gezinsleden voor 27 jaar of ouder en voor alleenstaande ouders van 27 jaar of ouder. Neem contact op met uw gemeente om te horen of u hiervoor (met een bepaald maximum) in aanmerking komt.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven