fbpx
Ga naar content

Hoe hoog is de bijstandsuitkering?

De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van twee belangrijke factoren: uw gezinssituatie en eventuele andere inkomsten. De bijstandsuitkering is precies zo hoog dat uw eventuele andere inkomsten worden aangevuld tot het normbedrag dat voor uw gezinssituatie geldt.

Als u helemaal geen andere inkomsten heeft, dan zal uw bijstandsuitkering in principe gelijk zijn aan het normbedrag dat van toepassing is op uw situatie. De exacte uitkeringsbedragen treft u aan in onderstaande tabel. De bedragen zijn inclusief vakantietoeslag.

Gezinssituatie Norm Hoogte van bijstandsuitkering
 Gezin  100% van netto minimumloon  1.503,31 euro per maand
 Alleenstaande ouder  70% van het netto minimumloon  1.052,32 euro per maand
 Alleenstaande in inrichting  50% van het netto minimumloon  366,20 euro per maand
 65 plusser  aparte norm  zie verderop in dit artikel

Daarnaast kan de gemeente in individuele gevallen de hoogte van de bijstandsuitkering afstemmen op een bijzondere situatie. De meest voorkomende voorbeelden daarvan zijn:

  • tienermoeders en hun kinderen
  • weggelopen minderjarigen
  • gehuwden die nog niet duurzaam gescheiden leven, terwijl er wel sprake is van een zeer ernstige verstoring van de relatie (de uitkering kan dan wel verhaald worden op de andere partner)

Recht op aanvullende toeslag?

Naast een basis bijstandsuitkering kunt u recht hebben op een aanvullende toeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u geen woonkosten hebt of de woonkosten kunt delen met een huisgenoot, dan hebt u geen of slechts gedeeltelijk recht op een toeslag.

Een voorbeeld.

Karin woont in een studentenhuis met zes anderen. Zij hebben geen apart huurcontract. De huur en de vaste lasten worden door zes gedeeld en ieder betaalt zijn/haar deel. Als Karin klaar is met haar studie vraagt zij bijstand aan.

Karin krijgt een bijstandsuitkering. Zij komt niet in aanmerking voor de volledige toeslag van 20%. De toeslag bedraagt in haar geval 10% omdat zij haar woonkosten kan delen met de andere bewoners van het studentenhuis.

Elke gemeente heeft in verband hiermee een verordening opgesteld, waarin staat hoe hoog de toeslag bovenop uw uikering is. U kunt op de website van uw gemeente vaak meer informatie vinden over de hoogte van deze toeslag.

Bijstandsuitkering voor jongmeerderjarigen

Voor jongmeerderjarigen (18, 19 of 20 jaar) gelden aparte bedragen. Zij hebben geen recht op een toeslag van de gemeente. U jongmeerderjarige bent u weliswaar meerderjarig, maar worden uw ouders nog steeds financieel verantwoordelijk voor u geacht tot uw 21 jarige leeftijd.

Om die reden is de bijstandsuitkering van jongmeerderjarigen dan ook laag. De gemeente gaat er van uit dat uw ouders uw inkomen aanvullen. Er zijn drie uitzonderingen waarbij de gemeente nog aanvullende bijzondere bijstand verstrekt:

  • uw ouders hebben niet genoeg inkomen en/of eigen vermogen
  • uw ouders zijn overleden
  • uw relatie met uw ouders is (aantoonbaar) zeer ernstig verstoord

In het laatste geval kan de gemeente de betaalde bijstand op uw ouders te verhalen. Zij zijn immers financieel verantwoordelijk voor u tot u 21 jaar wordt. Voor jongmeerderjarigen is de hoogte van de bijstandsuitkering per maand inclusief vakantiegeld per 1 januari 2012:

Gezinssituatie Hoogte van bijstandsuitkering
 Alleenstaande  230,91 euro per maand
 Gehuwde jongmeerderjarigen  461,82 euro per maand
 Gehuwde jongmeerderjarige met 21 jarige partner  899,12 euro per maand

Bent u een jongmeerderjarige met kinderen, dan heeft u recht op een van de volgende uitkeringsbedragen:

Gezinssituatie  Hooge van bijstandsuitkering
 Jong meerderjarigen met kinderen  729,10 euro per maand
 Jong meerderjarige met 21 jarige partner en kinderen  1.166,40 euro per maand

 

Hoogte van de bijstandsuitkering voor 65 plussers

Als u 65 jaar of ouder bent dan ontvangt u altijd een AOW-pensioen. Een eventuele bijstandsuitkering zal dan een aanvulling op uw AOW-pensioen kunnen geven tot maximaal de hierna genoemde bedragen. De bijstand kan dan samen met uw AOW-pensioen nooit meer zijn dan de hierna genoemde bedragen.

Gezinssituatie Hoogte van bijstandsuitkering
 Alleenstaand of alleenstaande ouder 1.052,32 euro per maand
Gehuwden of samenwonend 1.594,42 euro per maand

 

Bijstand voor mensen in een inrichting

Verblijft u in een inrichting, dan is de hoogte van uw bijstandsuitkering per maand exclusief vakantiegeld per 1 januari 2012:

Gezinssituatie Hoogte van bijstandsuitkering
 Alleenstaand of alleenstaande ouder  366,20 euro per maand
 Gehuwd met iemand die ook in inrichting verblijft  460,79 euro per maand

Ook interessant voor u:

Terug naar boven