fbpx
Ga naar content

Bijstandsuitkering en beslag

Het komt regelmatig voor dat mensen met een bijstandsuitkering schulden hebben. Als deze schulden niet tijdig worden afgelost, kan de schuldeiser besluiten om beslag te laten leggen op de bijstandsuitkering.

Verder kan beslag gelegd worden op:

  • de langdurigheidstoeslag
  • eventuele re-integratiepremies
  • op uw eigen huis of roerende goederen (denk aan uw auto)
  • op uw bankrekeningen

Beslag op bijzondere bijstand is niet mogelijk.

Beslagvrije voet

Als er beslag wordt gelegd op een bijstandsuitkering (of een andere uitkering of loon) dan moet er altijd de beslagvrije voet in acht worden genomen. De reden hiervoor is dat de overheid vindt dat iedereen recht heeft op een minimaal inkomen ook al zou diegene nog schulden hebben openstaan. Zonder beslagvrije voet zou iemand letterlijk geen enkel inkomen meer over kunnen houden.

De beslagvrije voet is 90% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Een voorbeeld.

U bent alleenstaande en de voor u geldende bijstandsnorm bedraagt op enig moment 900 euro. Er mag dat maximaal voor een bedrag van 90 euro per maand beslag op uw uitkering gelegd worden. De resterende 810 euro is vrij van beslag.

Als uw inkomen lager is dan de beslagvrije voet dan kan er op uw inkomen geen beslag worden gelegd. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als uw uitkering tijdelijk verlaagd is. Het beslag gaat dan in op het moment dat uw uitkering weer wordt verhoogd.

Als er meerdere schuldeisers zijn dan bepaalt de wet wiens schuld als eerste afgelost moet worden. De schuld aan de belastingdienst gaat bijvoorbeeld voor op de schuld aan uw verhuurder.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven