fbpx
Ga naar content

Einde van uw IOAW-uitkering

Uw IOAW-uitkering kan ook worden beëindigd. Dit doet zich voor als u niet aan uw inlichtingenplicht voldoet, waardoor de gemeente uw recht op uitkering niet kan vaststellen.

Een voorbeeld.

Kees ontvangt een IOAW-uitkering. Hij ontvangt kostgeld van Sandra die bij hem in huis woont. De gemeente vertrouwt het niet omdat uit onderzoek is gebleken dat er een gegrond vermoeden is dat Kees en Sandra samenwonen.

Om zeker te zijn wil de gemeente daarom een huisbezoek afleggen bij Kees. Kees geeft daarvoor geen toestemming. De gemeente kan het recht op IOAW-uitkering niet vaststellen en beëindigt de IOAW-uitkering.

Na einde IOAW mogelijk recht op bijstand

Als u geen recht meer heeft op een WW-uitkering en ook geen aanspraak meer kunt maken op een IOAW-uitkering, dan kunt u een beroep doen op de Wet werk en bijstand (WWB). Voor de WWB geldt in principe dat u geen eigen geld of vermogen mag hebben.

Alleen een bescheiden eigen vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. U kunt bijstand aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. Registratie als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf is hierbij een voorwaarde.

Herleving van IOAW-uitkering

In sommige situaties eindigt uw IOAW, maar kan de uitkering later alsnog herleven. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een IOAW-uitkering ontvangt en u weer aan het werk gaat. In dat geval stopt in eerste instantie uw IOAW-uitkering. Maar als u na korte tijd weer werkloos wordt, dan herleeft ook uw IOAW-uitkering weer (tenzij u nieuwe WW-rechten heeft opgebouwd voor de duur van drie maanden of langer).

Ook kan uw recht op IOAW herleven als uw partner zijn of haar inkomsten verliest nadat deze inkomsten eerder te hoog waren voor een IOAW-uitkering.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven