fbpx
Ga naar content

Welke verplichtingen heb ik als ik een IOAW-uitkering ontvang?

Als u een IOAW-uitkering ontvangt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen (tenzij er medische, sociale of andere redenen zijn waardoor dit niet mogelijk is). In het algemeen heeft u de volgende verplichtingen:

 • U moet ingeschreven staan bij het UWV WERKbedrijf (dit heette voor 1 januari 2009: CWI)
 • U moet proberen een betaalde baan te krijgen en uw best hiervoor te doen (solliciteren)
 • U moet aangeboden, algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden
 • U moet meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden die er voor u zijn in het arbeidsproces en/of aan een onderzoek naar geschiktheid voor scholing of opleiding;
 • U moet meewerken aan een door het UWV Werkbedrijf aangewezen scholing/ opleiding om uw kansen op werk te verbeteren;
 • U moet verschijnen op oproepen van de gemeente (dienst Sociale Zaken)
 • U moet direct aan de gemeente alle wijzigingen in uw omstandigheden doorgeven die van belang zijn voor het vaststellen van uw recht op uitkering of de hoogte ervan.

Deze verplichtingen gelden ook voor uw partner als deze jonger is dan 65 jaar. Als u niet aan deze verplichtingen voldoet kan dat leiden tot een maatregel of een boete.

Wat is ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ ?

Als u een IOAW-uitkering ontvangt, moet u (en eventueel ook uw partner als deze jonger is dan 65 jaar) onder meer aangeboden, algemeen gangbare arbeid accepteren. Algemeen geaccepteerde arbeid is arbeid die algemeen maatschappelijk aanvaard is. Dat betekent dat u vrijwel alle werkzaamheden moet accepteren.

Er gelden maar een paar uitzonderingen:

 • werkzaamheden die ingaan tegen de integriteit van de persoon, zoals werkzaamheden die gewetensbezwaren oproepen
 • werkzaamheden in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)
 • prostitutie

Dit betekent niet dat u helemaal geen inspraak heeft en alle arbeids maar moet accepteren. Er wordt uiteraard samen met u gekeken welke werkzaamheden het beste bij u passen en welke werkzaamheden de kans op een geslaagde re-integratie in het arbeidsproces het grootst maken. Dat kan betekenen dat u bijvoorbeeld u eerst moet om- of bijscholen.

Ontheffing van verplichtingen

De gemeente kan besluiten om tijdelijk een ontheffing van de verplichting tot arbeidsinschakeling te verlenen.

De meest voorkomende voorbeelden zijn:

 • Ziekte
 • Zorgtaken

De gemeente zal wel kijken of door middel van voorzieningen deze belemmeringen niet kunnen worden opgeheven. Bijvoorbeeld door bij zorgtaken kinderopvang aan te bieden.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven