Ga naar content

Weigering en beëindiging van de IOAW-uitkering

Onder bepaalde omstandigheden zal de gemeente u (tijdelijk) een IOAW-uitkering weigeren, ook al voldoet u in principe aan de algemene voorwaarden. De weigering van de gemeente kan blijvend (voor onbepaalde tijd) of tijdelijk (voor bepaalde tijd) zijn.

Dit doet zich voor in de volgende gevallen:

– Als u geen of slechts gedeeltelijk recht heeft op een WW-uitkering vanwege verwijtbare werkloosheid (bij een ontslag op staande voet of als u zelf ontslag heeft genomen) of vanwege het feit dat u passende arbeid geweigerd heeft.

Een voorbeeld.

André wordt vanwege diefstal op staande voet ontslagen. Hij krijgt geen WW-uitkering en ook geen IOAW-uitkering. André moet dan een bijstandsuitkering aanvragen. Zelfs deze bijstandsuitkering kan tijdelijk worden geweigerd. André zit dus een tijdje zonder inkomen. Heeft hij een eigen huis of een partner met een inkomen dat hoger is dan de bijstandnorm, dan krijgt hij helemaal geen uitkering. 

Het UWV kan bij verwijtbare werkloosheid ook het standpunt innemen dat er sprake is van verminderde verwijtbaarheid. In dat geval verlaagt het UWV de WW-uitkering gedurende een half jaar met 35%. Tijdens deze maatregel is er geen recht op een aanvullende IOAW-uitkering en is er alleen een mogelijk recht op bijstand. Na afloop van de WW-uitkering is er dan wel recht op een IOAW-uitkering.

Een ander voorbeeld.

Max is werkloos geworden na zijn 50-ste en ontvangt een WW-uitkering. Hij krijgt op een gegeven moment via het UWV werkbedrijf een fulltime baan aangeboden voor de duur van twee maanden. Hij weigert deze baan. Het gevolg hiervan is dat de WW-uitkering direct volledig wordt beëindigd.

Max komt dan niet in aanmerking voor een IOAW-uitkering en moet bijstandsuitkering aanvragen. Ook in dit voorbeeld geldt dat als Max een baan weigert voor 20 uur, hij nog maar een gedeeltelijke WW-uitkering krijgt er geen aanvulling vanuit de IOAW mogelijk is. Na afloop van de WW-uitkering is er wel recht op een IOAW-uitkering.

– Als u een IOAW-uitkering ontvangt en geweigerd hebt algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. Er wordt dan gekeken hoeveel u had kunnen verdienen als u de baan had geaccepteerd. Dat bedrag wordt van uw uitkering afgetrokken.

Een voorbeeld.

Christine weigert een baan voor drie maanden als kwekerij medewerkster omdat zij dat werk niet leuk vindt. Met dit werk had zij iets meer dan het minimumloon kunnen verdienen. Christine krijgt dan drie maanden lang geen IOAW-uitkering.

Tijdelijk gedeeltelijke weigering van uw IOAW-uitkering

Als u zich niet houdt aan de verplichtingen van de IOAW, dan kan de gemeente uw IOAW-uitkering ook tijdelijk gedeeltelijk weigeren. Dit houdt in dat uw IOAW-uitkering voor een bepaald aantal maanden met een bepaald percentage gekort wordt.

Daarbij kijkt de gemeente naar de ernst van het feit, de omstandigheden van uw geval en de mate van verwijtbaarheid. Omdat de gemeente de maatregel moet afstemmen op uw gedrag kan men besluiten de maatregel te verzachten of in het geheel niet op te leggen.

De hoogte van de maatregel varieert van minimaal 5% tot maximaal 20% gedurende een maand. Bij recidive binnen een jaar wordt de duur van de maatregel verdubbeld.

Veel voorkomende voorbeelden zijn:

  • Onvoldoende solliciteren
  • Niet tijdig inlichtingen of bewijsstukken verstrekken.

Een voorbeeld.

Jochem weigert zich in te schrijven bij meer dan twee uitzendbureaus. Hij vindt het wel best zo. Zijn IOAW-uitkering wordt gedurende één maand met 20% verlaagd.

Als Jochem volhardt in zijn gedrag, door zich nog steeds niet in te schrijven. Krijgt hij opnieuw een maatregel opgelegd, dan gaat het om een korting van twee maanden voor 20%.

Let op: In de meeste gevallen wordt u vooraf door de gemeente gewaarschuwd, maar de gemeente kan ook direct een maatregel opleggen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven