Ga naar content

Worden andere inkomsten met de IOAW-uitkering verrekend?

De IOAW-uitkering is bedoeld om u en uw gezin een inkomen te verschaffen dat ligt op (tenminste) het bijstandsniveau. In het algemeen betekent dit dat andere inkomsten die u of uw partner heeft, met de IOAW-uitkering verrekend zullen worden. Toch zijn er ook bepaalde inkomsten die niet op uw IOAW-uitkering van invloed zijn.

Inkomsten die wél van invloed zijn op uw IOAW-uitkering:

  • inkomsten uit arbeid, zoals loon, winst uit onderneming, freelance inkomsten, inkomen uit een levensloopregeling
  • inkomsten die voortkomen uit salaris, zoals een WW-uitkering (als u meerdere banen had en daaruit later werkloos bent geworden) of een WAO-uitkering
  • de inkomsten van uw partner.

Een voorbeeld.

Bas is gehuwd. Hij is op 52-jarige leeftijd werkloos geworden. Zijn WW-uitkering is vanwege de maximale duur beëindigd. Hij vraagt een IOAW-uitkering aan. De uitkeringsgrondslag voor een IOAW-uitkering voor gehuwden bedraagt 1.513,01 bruto.

De vrouw van Bas heeft een bruto inkomen van 1.600 euro per maand (inclusief vakantiegeld). Het inkomen van Bas en zijn vrouw samen ligt dus boven de uitkeringsgrondslag. Er is dus geen recht op IOAW.

Gedeeltelijke vrijlating van inkomsten uit arbeid

Inkomsten uit arbeid (bijvoorbeeld loon) worden gedeeltelijk vrijgelaten. Inkomsten in verband met arbeid (bijvoorbeeld een uitkering) worden volledig verrekend.

De vrijlating duurt maximaal zes aaneengesloten maanden en bedraagt maximaal 25 procent van de inkomsten, met een maximum van 288,14 euro bruto per maand.

Een voorbeeld.

Peter heeft recht op IOAW-uitkering. Hij is alleenstaand en 55 jaar oud. Hij krijgt een baan waarmee hij 1.000 euro bruto per maand, inclusief 8% vakantiegeld gaat verdienen.

Dat betekent dat 25% van zijn inkomsten worden vrijgelaten en dat dus tot een bedrag van 750 euro bruto per maand, rekening wordt gehouden met zijn inkomsten. De IOAW-uitkering van Peter bedraagt dan 1.163,67 euro (inclusief vakantietoeslag) – 750 euro = 413,67 euro (inclusief vakantietoeslag).

Het totale maand inkomen van Peter bedraagt dus 1.000 euro + 413,67 euro = 1.413,67 euro bruto per maand inclusief vakantietoeslag

Een ander voorbeeld.

Sander heeft recht op IOAW-uitkering. Hij is alleenstaand en 55 jaar oud. Hij heeft een WAO-uitkering van 500 euro bruto per maand, inclusief 8% vakantiegeld. Dit zijn dus inkomsten in verband met arbeid en worden dus volledig verrekend.

De IOAW-uitkering van Sander bedraagt dan 1.163,67 euro (inclusief vakantietoeslag) – 500 euro = 663,67 euro (inclusief vakantietoeslag). Het totale inkomen van Sander bedraagt dan 500 euro + 663,67 = 1.163,67 euro (inclusief vakantietoeslag).

Als bijkomende eis geldt dat de werkzaamheden moeten bijdragen aan uw arbeidsinschakeling. Dat wil zeggen dat er geen vrijlating wordt gegeven als u de inkomsten niet hebt opgegeven en men daar later achter komt. Het staat dan immers vast dat de werkzaamheden niet hebben bijgedragen aan uw arbeidsinschakeling.

Voorbeeld.

Bart heeft een IOAW-uitkering en gaat bijklussen. De inkomsten die hij daaruit ontvangt geeft hij niet op. Een jaar later ontdekt de gemeente dat hij deze inkomsten heeft ontvangen. De inkomsten worden dan alsnog volledig gekort. De uitkering die Bart onterecht heeft ontvangen moet hij volledig terugbetalen.

Eenmalige uitstroompremie

Als u er in slaagt om een baan te vinden en uw IOAW-uitkering kan worden beëindigd, dan hebt u per 1 januari 2009 recht op een eenmalige premie van 2.196 euro.

Inkomsten die níet van invloed zijn op uw IOAW-uitkering:

  • Periodieke uitkeringen uit een zogenaamd stamrecht dat met een eenmalige ontslagvergoeding (door de werkgever) door u is aangekocht. U moet dan wel een vrije keuze hebben gehad bij de besteding van de eenmalige ontslagvergoeding en u moet dit kunnen aantonen.
  • Inkomsten van uw minderjarige kinderen
  • Alimentatie
  • Onderhuur, verhuur en kostgeld
  • Heffingskortingen (voor heffingskortingen moet u wel zelf een bij de belastingdienst aanvragen om hiervoor in aanmerking te komen);
  • Rente over uw spaargeld

Een voorbeeld.

Eelco is gehuwd en verdient 1.000 euro bruto (inclusief vakantietoeslag) per maand. Het echtpaar heeft ook inkomsten in verband verhuur van kamers aan studenten. Deze inkomsten bedragen 1750 euro per maand. Het inkomen van 1.000 euro ligt beneden de grondslag voor gehuwden.

Eelco en zijn vrouw hebben dus recht op een IOAW-uitkering. De verdiensten uit verhuur zijn geen inkomsten uit of in verband met arbeid, zodat deze niet meetellen.

Let op: Als u twijfelt of bepaalde inkomsten wel of niet van invloed zijn op uw IOAW-uitkering, neem dan contact op met uw gemeente of vul een daartoe bestemd (wijzigings)formulier in. Ook kunt u informatie inwinnen bij een gespecialiseerde advocaat.

Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u met terugwerkende kracht teveel betaalde uitkeringsbedragen moet terugbetalen.

Eigen vermogen en IOAW

De IOAW kent geen vermogenstoets. Dit betekent dat uw bezittingen, zoals een eigen huis en spaargelden niet van invloed zijn op het recht of op de hoogte van uw IOAW-uitkering.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven