fbpx
Ga naar content

Hoogte en duur van de IOAW-uitkering

De IOAW-uitkering vult uw (gezins)inkomen aan tot het bijstandsniveau. De hoogte van de IOAW-uitkering is afhankelijk van uw gezinssamenstelling. Zo krijgt een echtpaar bijvoorbeeld een hogere uitkering dan een alleenstaande.

Als u verder geen inkomsten heeft waarmee de gemeente rekening mee moet houden, dan heeft u recht op de volgende maandbedragen (inclusief vakantietoeslag):

  • voor gehuwden/samenwonenden (beide 21 jaar of ouder): 100% van het netto minimumloon
  • voor alleenstaande ouders: 90% van het netto minimumloon
  • voor alleenstaanden: 70% van het netto minimumloon

Hierop is een uitzondering. Die uitzondering geldt voor de situatie dat u werkloos bent geworden uit een parttime baan en een WW-uitkering hebt ontvangen die samen met de toeslag op grond van de Toeslagenwet onder het voor u geldende mimimum zat. In dat geval zal de IOAW-uitkering niet hoger zijn dan de WW en de toeslag. Mogelijk hebt u dan nog wel recht op een aanvullende bijstandsuitkering. 

Duur van de IOAW-uitkering

De IOAW-uitkering loopt maximaal tot de dag waarop u 65 jaar wordt. Daarna heeft u namelijk recht op een AOW-uitkering.

Recht op vakantiegeld?

U heeft recht op 8% vakantiegeld op de betaalde uitkering. Het vakantiegeld wordt eenmaal per jaar in de maand mei uitbetaald. Als uw IOAW-uitkering eindigt, volgt de betaling bij de beëindiging van de uitkering.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven