fbpx
Ga naar content

Wat is een prestatiebeurs en wanneer kom ik hiervoor in aanmerking?

De prestatiebeurs houdt in dat u de basisbeurs, eventueel de aanvullende beurs en het studentenreisproduct als een soort lening uitbetaald krijgt. Als u binnen een bepaalde termijn een diploma behaalt (u heeft dan de  vereiste prestatie geleverd), hoeft u deze lening niet terug te betalen. Haalt u het diploma niet binnen de gestelde termijn, dan moet u de studiefinanciering terugbetalen.

Of uw studiefinanciering een prestatiebeurs is, hangt verder af van de volgende voorwaarden:

  • Als u studeert aan het middelbaar beroepsonderwijs (via de zogenaamde beroepsopleidende leerweg) op niveau 1 of 2, dan heeft u niet te maken met de prestatiebeurs. De studiefinanciering is dan een gift. Ook als u het diploma niet haalt, hoeft u de studiefinanciering niet terug te betalen.
  • Als u studeert aan het middelbaar beroepsonderwijs niveau 3 of 4, of u studeert aan een HBO of Universiteit, dan is uw studiefinanciering altijd een prestatiebeurs.

De belangrijkste kenmerken van de prestatiebeurs op een rij:

  • U krijgt voor de duur van uw opleiding een basisbeurs, eventueel een aanvullende beurs en het studentenreisproduct als lening uitbetaald. Afhankelijk van uw behaalde studieresultaten kan de prestatiebeurs later worden omgezet in een gift. Als u binnen de diplomatermijn van tien jaar een diploma behaalt, hoeft u de prestatiebeurs niet terug te betalen.
  • Een eventuele aanvullende beurs die u het eerste jaar dat u een prestatiebeurs ontvangt hoeft u sowieso niet terug te betalen, ook als u geen diploma behaalt.
  • Na afloop van de prestatiebeurs (meestal vier jaar), krijgt u nog een zogenaamde leenfaciliteit aangeboden. Dit wil zeggen dat u gedurende een periode van drie jaar maximaal 853,16 euro (2012) per maand mag lenen.
  • Tijdens de leenfase mag u gebruik blijven maken van het studentenreisproduct. Dit mag ook als u niets leent.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven