Ga naar content

Wat is studiefinanciering?

Om het voor iedereen in Nederland financieel mogelijk te maken om te studeren is op 1 september 2000 de zogenaamde Wet Studie Financiering 2000 (WSF 2000) in werking getreden. Op basis van deze wet kunt u als student recht hebben op een lening of een gift van de overheid.

Deze wet wordt gefinancierd vanuit belastingmiddelen. Dat wil zeggen dat iedere belastingbetaler aan de studiefinanciering meebetaalt.

De WSF 2000 is bedoeld voor studenten aan de Universiteit, HBO en MBO-onderwijs. Voor HBO- en universitair onderwijs gelden over het algemeen andere regels dan voor MBO-onderwijs. Het gaat daarbij alleen om voltijdse opleidingen. Wie een opleiding in deeltijd volgt zal zijn of haar studie op een andere manier moeten financieren. Ook scholieren die voortgezet onderwijs volgen en studenten die leraar willen worden of leraar zijn, kunnen geen beroep doen op de WSF 2000.

De WSF 2000 wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen

Het totale pakket aan studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen:

  • de basisbeurs
  • een aanvullende beurs voor studenten met minder draagkrachtige ouders
  • een eventuele rentedragende lening
  • een studentenreisproduct
  • het collegegeldkrediet

Studiefinanciering is een toelage van de overheid die u krijgt om tijdens uw studie in uw levensonderhoud en studiekosten te kunnen voorzien. De toelage heeft soms de vorm van een gift, soms een rentedragende lening en soms een combinatie van beide. Daarnaast bestaat er ook nog een zogenaamde prestatiebeurs, waarbij een lening kan worden omgezet in een gift.

De prestatiebeurs houdt in dat u binnen een bepaald tijdsbestek een diploma gehaald moet hebben. Redt u dat niet, dan moet u dan moet u de basisbeurs, de aanvullende beurs en het studentenreisproduct terugbetalen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven