Ga naar content

Geen onverzoenlijk conflict met ouder, geen hogere studiebeurs

Ali stelt zich op het standpunt dat hij een onverzoenlijk conflict heeft met zijn vader. Om die reden zou volgens Ali het inkomen van zijn vader geen rol mogen spelen bij het vaststellen van een aanvullende beurs.

Ali kan geen verklaring van een vertrouwensarts, psycholoog of RIAGG overleggen waarin iets verklaard wordt over de relatie met zijn vader. Wel beschikt Ali over een verklaring van Bureau Jeugdzorg. In deze verklaring wordt alleen iets beschreven over de relatie tussen Ali en zijn broer. Er staat niets in over de relatie met zijn vader.

Ook is er een verklaring van de schoolmentor. Deze mentor beschrijft alleen wat Ali hem verteld heeft over de relatie met zijn vader.

Volgens de rechter kan Ali onvoldoende bewijs leveren voor het feit dat hij met zijn vader een onverzoenlijk conflict heeft. Het inkomen van de vader van Ali zal dus gewoon meegewogen worden bij de aanvullende beurs van Ali.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven