Ga naar content

Verhoging ouderbijdrage met terugwerkende kracht door fout belastingdienst

Door een fout van de belastingdienst wordt de ouderbijdrage onjuist vastgesteld. Nadat de belastingdienst de gemaakte vergissing heeft hersteld, stelt de DUO met terugwerkende kracht alsnog een hogere ouderbijdrage vast. Nancy moet als gevolg hiervan een deel van de aanvullende beurs terugbetalen.

Vast staat dat het voor de ouders van Nancy niet duidelijk was dat er een fout was gemaakt. De vraag is of de DUO in die situatie wel met terugwerkende kracht de ouderbijdrage mag aanpassen.

De rechter vindt van wel. Volgens de wettelijke regels heeft de DUO de mogelijkheid om met terugwerkende kracht de ouderbijdrage te herzien. Dit is niet afhankelijk van het antwoord op de vraag of de ouders van Nancy wisten of redelijkerwijze hadden kunnen weten dat de vaststelling van de ouderbijdrage gebaseerd was op verkeerde gegevens.

Er wordt slechts een uitzondering gemaakt in die gevallen dat de DUO bij de vaststelling van de hoogte van de veronderstelde ouderlijke bijdrage meerdere malen een fout heeft gemaakt bij de verwerking van dezelfde gegevens, terwijl redelijkerwijs niet duidelijk kon zijn dat er sprake was van een onjuist besluit én de herziening ook leidt tot een terugvordering van studiefinanciering bij de student.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven