Ga naar content

Omzetting prestatiebeurs in gift vanwege functiebeperking

De Wet studiefinanciering 2000 kent een speciale regeling voor studenten met een functiebeperking die zodanig is dat daardoor het succesvol afronden van de studie onder druk komt te staan. In die gevallen kan de IB-Groep verzocht worden om de prestatiebeurs om te zetten in een gift.

Berend heeft een functiebeperking. Hij had deze al toen hij met zijn studie begon. De IB-Groep stelt zich op het standpunt dat een verzoek voor omzetting van de prestatiebeurs naar een gift alleen kan worden toegewezen als de beperking is ontstaan of is verergerd tijdens de studie.

De rechtbank deelt deze mening niet. De rechtbank is het eens met Berend dat er voor de omzetting van de toegekende prestatiebeurs in een gift geen sprake van hoeft te zijn van het feit dat de functiebeperking tijdens de studie moet zijn ontstaan of verergerd.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven