Ga naar content

Studiefinanciering: ouders en kind op zelfde adres, toch uitwonendenbeurs

Karin woont in de woning van haar broers. Op een gegeven moment hebben de ouders van Karin besloten om hun eigen woning te verlaten en zijn zij ingetrokken bij hun beide zonen, de broers van Karin. Op grond van de wet moet Karin worden gezien als een thuiswonende studerende. Haar beurs wordt omgezet van uitwonend naar thuiswonend.

Karin maakt hiertegen bezwaar. Zij kan er niets aan doen dat haar ouders bij haar broers zijn komen inwonen. De rechter geeft Karin gelijk. Er is geen enkele aanwijzing dat door de verhuizing van de ouders er een wijziging in de woonsituatie van Karin is opgetreden, dan wel de tussen Karin en haar broers bestaande situatie is gewijzigd. Ook is er geen aanwijzing dat als gevolg van die verhuizing feitelijk de situatie is ontstaan dat Karin en haar broers in de woning bij hun ouders zijn komen te wonen, dan wel weer deel zijn gaan uitmaken van het gezin van de ouders.

Er is sprake van inwoning van zowel Karin als haar ouders bij de broers. Ook is niet gebleken dat er sprake is van een constructie om in aanmerking te komen voor een toelage in verband met uitwonendheid. In dit geval dient de hardheidsclausule te worden toegepast en dient Karin een uitwonendenbeurs te krijgen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven