Ga naar content

Student verantwoordelijk voor doorgeven adreswijziging aan DUO

Marloes verhuist naar haar nieuwe studentenkamer. Haar vriendin Emma betrekt haar oude kamer aan de andere kant van de stad. Marloes heeft haar nieuwe adres nog niet laten inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en ze heeft ook nog geen adreswijziging gestuurd naar de DUO.

DUO zet uitwonendenbeurs om in thuiswonendenbeurs

Wel heeft ze met Emma afgesproken dat laatstgenoemde alle belangrijke post doorstuurt naar het nieuwe adres van Marloes. Twee maanden later ontvangt Marloes plots veel minder collegegeld dan ze gewend is. Ze neemt contact op met de DUO. Het blijkt dat de DUO haar beurs voor uitwonenden heeft omgezet in een beurs voor thuiswonenden omdat uit een adrescontrole bleek dat het adres van Marloes zoals dat bekend was bij de DUO niet correspondeerde met de gegevens uit de GBA van de gemeente. De DUO heeft Marloes gedurende zes weken meerdere waarschuwingsbrieven gestuurd. Daarbij is aangegeven dat als Marloes haar (nieuwe) woonadres nog niet heeft doorgegeven aan de gemeente, dit binnen vier weken alsnog moet gebeuren. Ook stond in deze brieven dat als het woonadres dat aan de DUO is doorgegeven niet (meer) juist is, Marloes het juiste adres alsnog binnen vier weken moest doorgeven. Marloes is in die brieven gewaarschuwd dat de haar toegekende beurs naar de norm voor een uitwonende studerende vanaf augustus 2008 wordt omgezet in een beurs naar de norm voor een thuiswonende studerende, als zij de afwijking tussen beide adressen niet binnen vier weken ongedaan maakt.

DUO heeft brieven niet aangetekend verzonden

Marloes voert aan dat deze brieven haar niet hebben bereikt. Emma heeft alle post netjes voor haar in ontvangst genomen en doorgestuurd naar haar nieuwe adres. Daar zat ook post bij van de DUO bij, maar niet de brieven over haar GBA-adres. De DUO stelt dat deze brieven wel verzonden zijn naar het oude adres van Marloes. De brieven zijn echter niet aangetekend door de DUO verzonden. Marloes vindt dat haar dus niet te verwijten valt dat de bewuste brieven niet door haar zijn ontvangen.

De rechtbank stelt Marloes in het gelijk. De DUO gaat echter in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. De DUO toont aan door middel van computerschermprints dat er wel degelijk brieven verzonden zijn naar het oude adres van Marloes. De Raad is van oordeel dat – in beginsel – slechts sprake is van een adequate behandeling van de door de studerende bestemde post op het oude adres indien de studerende zorg heeft gedragen voor doorzending van zijn post op dat adres via TNT Post, waarvan bewijs moet worden geleverd.

Student moet alle redelijke maatregelen nemen om post van DUO te kunnen ontvangen

Marloes had alle redelijke maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de post van de DUO haar kon bereiken. Het inschakelen van een vriendin voor het ontvangen van voor haar bestemde post is volgens de rechters onvoldoende. Zelfs als de bewuste brieven inderdaad niet op het oude adres zijn ontvangen, dan komen de gevolgen hiervan voor risico en rekening van Marloes.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven