fbpx
Ga naar content

Hoe hoog is de WGA-loonaanvullingsuitkering?

Bij de berekening van de hoogte van de loonaanvullingsuitkering wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. In feite zijn er 3 mogelijkheden:

1.
U verdient meer dan 100% van uw restcapaciteit. In dat geval is uw loonaanvullingsuitkering gelijk aan 70% van het verschil tussen uw oude maandloon (uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd) en uw huidige inkomsten.

Een voorbeeld.

Jesse verdiende 1.400 euro bruto per maand voordat hij ziek werd. Volgens het UWV kan hij nog 800 euro bruto per maand verdienen. Jesse verdient 900 euro. Zijn loonaanvullingsuitkering wordt dan 70% van het verschil tussen 1.400 en 900 euro ofwel 350 euro bruto per maand. Zijn totale inkomen komt daarmee uit op 1.250 euro bruto per maand.

2.
U verdient meer dan 50 maar minder dan 100% van uw restcapaciteit. In deze situatie is uw loonaanvullingsuitkering gelijk aan 70% van het verschil tussen uw oude maandloon en uw restverdiencapaciteit.

Een voorbeeld.

Anneke verdiende 1.400 euro bruto per maand voordat zij ziek werd. Volgens het UWV kan zij nog 800 euro per maand verdienen. Dat lukt haar niet. Zij verdient maar 500 euro. Anneke krijgt van het UWV 70% van het verschil tussen 1.400 en 800 euro ofwel 420 euro bruto per maand. Anneke’s totale inkomen komt daarmee uit op 920 euro bruto per maand.

Bij Anneke wordt niet het inkomen wat zij verdient, maar wat zij zou kunnen verdienen, verrekend. Wanneer Anneke meer gaat verdienen, blijft haar loonaanvullingsuitkering 420 euro. Zij kan haar verdiensten houden tot deze de restverdiencapaciteit bereikt. Wanneer Anneke meer gaat verdienen dan haar restverdiencapaciteit wordt de aanvullingsuitkering lager, maar het inkomen hoger.

3.
U bent volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (dat wil zeggen dat u nog een reële kans is dat u hersteld). In deze situatie is de loonaanvullingsuitkering gelijk aan de WGA-loongerelateerde uitkering.

Er is in dit geval geen sprake van een inkomenstoets. U heeft altijd recht op de loonaanvulling van 70% van het verschil tussen het oude (gemaximeerde) dagloon en de resterende verdiencapaciteit.

Een voorbeeld.

Rianna verdiende 1.400 euro bruto per maand voordat zij ziek werd. Rianna is volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt en werkt niet. Zij heeft recht op een loonaanvullingsuitkering van 980 euro bruto per maand.

Oude inkomen boven maximum dagloon

Als uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd hoger was dan het maximum dagloon (per 1 januari 2012 is dit maximum dagloon vastgesteld op 192,55 euro bruto inclusief vakantietoeslag), mag u een groter deel van uw inkomsten behouden. In deze situatie worden uw inkomsten namelijk vermenigvuldigd met de breuk maximum dagloon : ongemaximeerd dagloon.

Hogere uitkering voor hulpbehoevenden

Als u volledig arbeidsongeschikt bent en u heeft voor langere tijd hulp of verzorging van anderen nodig, dan kan uw uitkeringspercentage worden verhoogd naar 85 of 100%.

Hoe lang heb ik recht op de WGA-loonaanvulling?

Hoe lang u de loonaanvullingsuitkering krijgt, hangt af van uw situatie:

  • De loonaanvullingsuitkering kan in principe voortduren tot de 65-jarige leeftijd.
  • Als u gedurende langere tijd structureel 65% of meer verdient van het loon voordat u ziek werd, dan blijft uw loonaanvulling nog een jaar doorlopen. Daarna stopt de loonaanvulling.
  • Als u niet meer in staat bent om 50% van uw restverdiencapaciteit te verdienen, dan wordt u na twee maanden een vervolguitkering toegekend. De loonaanvulling stop dan.
  • Als het ernaar uitziet dat u helemaal niet meer kunt werken en u blijvend geheel arbeidsongeschikt raakt, dan kunt zonder wachttijd een IVA-uitkering krijgen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven