fbpx
Ga naar content

Wanneer heb ik recht op een IVA-uitkering?

De WIA bestaat eigenlijk uit twee verschillende regelingen:

 1. De WGA, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze regeling is bedoeld voor mensen die na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor een deel nog in staat zijn om te werken.
 2. De IVA, de regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten. Deze regeling is bedoeld voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en waarbij de kans op herstel erg klein is.

IVA

IVA staat voor regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten. U heeft recht op een IVA-uitkering, wanneer u na de wachttijd van 104 weken volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Dit is het geval, wanneer:

 • u niet meer dan 20% van uw laatstverdiende loon kunt verdienen, en
 • er geen of maar een zeer kleine kans is dat dit verbetert binnen een termijn van 5 jaar

Als het UWV tot het oordeel komt dat u niet duurzaam, maar tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent, komt u niet in aanmerking voor een IVA-uitkering, maar komt u in aanmerking voor een WGA-uitkering.

Een voorbeeld.

Marjan werkt bij een groothandel. Zij heeft een ernstige chronische ziekte gekregen, waardoor zij beperkt is. Vroeger verdiende zij 1.200 euro bruto per maand. Het UWV stelt bij de WIA-beoordeling vast dat Marjan in theorie nog maar 200 euro bruto kan verdienen.

Voor de WIA is het arbeidsongeschiktheidspercentage van Marjan (1.200 – 200) : 1.200 x 100 = 83%.

Omdat de verwachting is dat Marjan niet geneest en haar beperkingen niet minder zullen worden, wordt zij behalve volledig, ook duurzaam arbeidsongeschikt bevonden en komt zij in aanmerking voor een IVA-uitkering.

Zou de Marjan naar verwachting binnen een jaar genezen en zouden haar beperkingen afnemen, dan is zij weliswaar volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. In dat geval zou Marjan een beroep moeten doen op de WGA.

Vanaf welk moment kom ik in aanmerking voor een IVA-uitkering?

U kunt op verschillende momenten in aanmerking komen voor een IVA-uitkering. De IVA-uitkering kan aan u worden toegekend:

 • direct na de wachttijd van 104 weken of, als er sprake is van een loonsanctie, na maximaal 156 weken
 • wanneer u na een periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid alsnog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt
 • wanneer na de wachttijd van 104 weken wordt vastgesteld, dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, maar u binnen 5 jaar alsnog vanwege dezelfde oorzaak volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt
 • wanneer na de wachttijd van 104 weken wordt vastgesteld, dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, maar u vier weken alsnog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt. De oorzaak is dan niet van belang.
 • tijdens de wachttijd van 104 weken, bij een verkorte wachttijd

Wat wordt verstaan onder de verkorte wachttijd in het kader van de IVA?

De wachttijd voor een WIA-uitkering is 104 weken. Wanneer u arbeidsongeschikt wordt en al snel blijkt dat u helemaal niet meer kunt werken en u ook niet meer beter zult worden, dan kunt u sneller dan normaal een IVA-uitkering bij UWV aanvragen. U bent niet verplicht dit te doen. Het volgende is van belang:

 • U moet deze aanvraag zelf indienen en niet uw werkgever. U moet een duidelijke verklaring mee te sturen van de bedrijfsarts waaruit blijkt dat u in het geheel niet meer kunt werken en ook niet meer beter wordt. Die verklaring moet dan gebaseerd zijn op informatie van uw specialist.
 • U kunt een aanvraag met een verkorte wachttijd doen tussen de 3de en de 68ste week van uw ziekte. Daarna bent u te laat met de aanvraag en wordt uitgegaan van de normale wachttijd van 104 weken.
 • Wanneer u in aanmerking komt voor een IVA-uitkering basis van een verkorte wachttijd, moet uw werkgever wel, zoals gebruikelijk, uw loon gedurende 104 weken blijven doorbetalen. Wel mag uw werkgever op dit loon de WIA-uitkering in mindering brengen.
 • Een verzoek een IVA-uitkering toe te kennen met een verkorte wachttijd kan slechts eenmaal worden ingediend. Als het UWV de aanvraag afwijst, heeft u geen nieuwe mogelijkheden meer. Het is dus belangrijk deze aanvraag pas te doen, als u er zeker van bent, dat uw bedrijfsarts en specialisten achter u staan.

De verkorte wachttijd heeft een aantal voordelen:

 • Als de aanvraag wordt toegewezen, gelden er voor u en uw werkgever geen re-integratieverplichtingen meer. Dit kan u de nodige rust geven.
 • De hoogte van de IVA-uitkering bedraagt in principe 75% van uw laatstgenoten loon. Dit kan in een aantal gevallen hoger zijn dan 70% van het loon dat u minimaal ontvangt als uw werkgever uw loon moet doorbetalen.

Wanneer eindigt mijn IVA-uitkering?

Uw IVA-uitkering eindigt als u:

 • niet meer volledig en/of duurzaam arbeidsongeschiktheid bent
 • op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt
 • als u langer dan drie maanden verblijft in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten over het uitbetalen van uitkeringen
 • als u gedetineerd wordt

Wat gebeurt er als ik nog wel arbeidsongeschikt ben, maar niet meer volledig en duurzaam?

 • Als u niet meer volledig arbeidsongeschikt bent stopt uw IVA-uitkering, meestal na een uitlooptermijn van een paar maanden.
 • Als u nog gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft, kan het zijn dat u nog wel in aanmerking komt voor een WGA-uitkering, wanneer u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt geacht.
 • Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan stopt de WIA-uitkering na een uitloopperiode van twee maanden. U kunt daarna recht hebben op een WW-uitkering, wanneer u aan de voorwaarden voldoet.
  Wanneer dat niet het geval is, heeft u misschien recht op een  bijstandsuitkering. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woonachtig bent.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven