fbpx
Ga naar content

Hoe hoog is mijn loongerelateerde WGA-uitkering?

De hoogte van uw loongerelateerde WGA-uitkering bedraagt:

  • 75% van het WIA-maandloon, gedurende de eerste 2 maanden
  • 70% van het WIA-maandloon, vanaf de derde maand

U bouwt net als over gewoon loon 8% vakantietoeslag op over uw uitkering. Deze vakantietoeslag wordt in de maand mei door het UWV aan u uitgekeerd.

Berekening van het WIA-maandloon

De hoogte van uw loongerelateerde WGA-uitkering is dus gebaseerd op het zogenaamde WIA-maandloon. Dit maandloon wordt vastgesteld aan de hand van het gemiddelde loon, dat u verdiende in het jaar voorafgaande van uw arbeidsongeschiktheid.

Om uit te komen op uw WIA-maandloon wordt eerst gekeken naar wat u per dag verdiende in het jaar voordat uw ziek werd.

Dit dagloon wordt ook wel uw WIA-dagloon genoemd. Uw jaarloon in het jaar voordat u ziek werd (in vaktaal: het refertejaar) wordt gedeeld door 261. Eventuele periodes van onbetaald verlof tellen niet mee. Deze periodes hebben dus geen (verlagend) effect op uw dagloon.

Het WIA-dagloon wordt nog verhoogd met een (gering) percentage voor de inflatie.

Maximum dagloon

Het dagloon kent een maximum dit is 219,28 euro bruto (inclusief vakantietoeslag). Als u in het jaar voordat u ziek werd per dag meer verdiende dan dit maximum, ontvangt u over het meerdere geen uitkering. U kunt hiervoor eventueel wel een aanvullende verzekering afsluiten.

WIA-maandloon

Het dagloon wordt omgerekend naar een maandloon, door het met 21,75 te vermenigvuldigen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen met maand. Als het dagloon eenmaal is vastgesteld, wordt het in de toekomst alleen nog aangepast aan de algemene loonontwikkeling (inflatie). Dit heet indexering.

De hoogte van uw loongerelateerde WGA-uitkering wordt dus vastgesteld op 75% (in de eerste 2 maanden) of 70% (vanaf maand 3) van dit WIA-maandloon.

Een voorbeeld.

Chris verdiende in het jaar voordat hij ziek werd 25.000 euro bruto per jaar inclusief vakantietoeslag. Zijn WIA-dagloon bedraagt dan dus 25.000 : 261 = 95,79 euro bruto. Zijn WIA-maandloon bedraagt dan 21,75 x 95,79 = 2.083,43 euro bruto.

De eerste twee maanden heeft Chris dan dus recht op een WGA-uitkering van 1.562,57 euro bruto (inclusief vakantietoeslag). Vanaf maand 3 bedraagt de WGA-uitkering 1.458,40 euro bruto. Let op: in de praktijk wordt de vakantietoeslag door het UWV gereserveerd en pas in de maand mei uitgekeerd.

Verrekening van inkomsten uit arbeid met uw WGA-uitkering

Als u naast uw uitkering werkt, worden deze inkomsten (deels) verrekend met uw uitkering. Omdat de overheid juist wil stimuleren dat u blijft werken, wordt in principe slechts een deel van uw inkomsten verrekend. Uw totale inkomen neemt toe naarmate u in staat bent om meer te werken.

Als u voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid minder verdiende dat het maximum dagloon (219,28 euro bruto inclusief vakantietoeslag), dan krijgt u (vanaf maand 3) 70% van het verschil tussen uw oorspronkelijke loon en het loon dat u nu verdient.

Een voorbeeld.

Maaike verdiende voordat zij ziek werd 2.000 euro bruto per maand. Haar loongerelateerde WGA-uitkering bedraagt dan in principe (vanaf maand 3) 70% van dit loon, dus ongeveer 1.400 euro bruto per maand.

Maaike kan gelukkig nog werken en ontvangt hiervoor een loon van 1.200 euro bruto per maand. Het verschil met haar oude loon is dus 800 euro bruto. Zij krijgt nu een WGA-uitkering van 70% van 800 euro = 560 euro bruto. Samen met haar loon ontvangt Maaike nu een totaalinkomen van 1.200 euro + 560 euro = 1.760 euro bruto. Dit is 88% van haar oude inkomen.

Als u voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid meer verdiende dat het maximum dagloon (219,28 euro bruto inclusief vakantietoeslag), dan wordt de volgende formule gehanteerd:

De loongerelateerde WGA-uitkering is gelijk aan 75% (en vanaf maand drie 70%) van het maximale WIA-maandloon minus (maximumdagloon / werkelijk gerealiseerde dagloon x actueel verdiende inkomen). Deze formule is het best te volgen aan de hand van onderstaand voorbeeld.

Een voorbeeld.

Pieter verdiende voordat hij ziek werd een bruto maandinkomen van 6.500 euro inclusief vakantietoeslag. Dit is omgerekend een dagloon van 6.500 : 21,75 = 298,85 euro bruto. Het maximum dagloon bedraagt 219,28 euro bruto.

De loongerelateerde WGA-uitkering van Pieter is dan ook gemaximeerd op 75% (en vanaf maand drie 70%) van dit maximum dagloon. Op maandbasis levert dit een WGA-uitkering op van ca. 3.149 euro bruto (vanaf maand drie ca. 2.939 euro bruto). Let op: deze bedragen zijn inclusief vakantietoeslag.

Pieter verdient met zijn beperkingen nog 1.200 euro bruto per maand. Zijn WGA-uitkering wordt dan 3.149 euro bruto (en na twee maanden 2.939 euro bruto) minus 193,09 : 298,85 x 1.200 euro = 2.269 euro bruto. Samen met zijn verdiende inkomen van 1.200 euro bruto bedraagt het totaalinkomen van Pieter dan 3.469 euro bruto per maand.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven