fbpx
Ga naar content

De WGA loonaanvullingsuitkering

Er zijn 3 verschillende WGA-uitkeringen:

De loonaanvullingsuitkering is een WGA-uitkering waar u recht op kunt hebben na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering. U heeft recht op een loonaanvullingsuitkering als:

  • de looptijd van de WGA-loongerelateerde uitkering is verstreken, en
  • u tenminste 50% van het loon verdient (inkomenseis) dat u volgens UWV nog kunt verdienen (restverdiencapaciteit).

U hoef niet aan deze laatste inkomenseis te voldoen als u:

  • volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt bent. Dat wil zeggen wanneer u op dit moment door een ziekte of beperking helemaal niet kunt werken, maar waarschijnlijk in de toekomst wel weer.

Wanneer u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heeft u mogelijk nog wel recht op een vervolguitkering. Deze vervolguitkering is wel een stuk lager dan de loonaanvullingsuitkering.

Een voorbeeld.

Pieter verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd 3.000 euro bruto per maand. Volgens het UWV bedraagt zijn zogenaamde restverdiencapaciteit 1.250 euro bruto per maand.

Als Pieter 625 euro of meer per maand verdient, komt hij in aanmerking voor de loonaanvullingsuitkering. Wanneer hij minder verdient, komt hij in aanmerking voor de lagere vervolguitkering.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven