De loongerelateerde WGA-uitkering

Terug naar overzicht

De loongerelateerde WGA-uitkering

Na 104 weken arbeidsongeschiktheid kunt u in aanmerking komen voor de zogenaamde loongerelateerde WGA-uitkering:

 • als u 65% of minder van uw laatstverdiende loon kunt verdienen
 • als u niet volledig arbeidsongeschikt bent met een zeer kleine kans op herstel (u komt dan namelijk in aanmerking voor een IVA-uitkering)
 • als u voldoet aan de zogenaamde wekeneis. Dat wil zeggen dat u in 36 weken voor uw eerste ziektedag gedurende tenminste 26 weken gewerkt moet hebben.

Wanneer u niet voldoet aan de wekeneis komt u misschien wel in aanmerking voor een WGA-loonaanvullingsuitkering of een WGA-vervolguitkering.

De wekeneis voor de WGA

Om in aanmerking te komen voor een loongerelateerde WGA-uitkering, moet u voldoen aan de wekeneis. U moet in de 36 weken voor uw eerste ziektedag gedurende minimaal 26 weken hebben gewerkt. Daarbij houdt het UWV rekening met het volgende:

 • Voor de wekeneis tellen alle weken, waarin u minimaal één uur heeft gewerkt, mee. Dat geldt ook voor betaalde vakanties en bijzonder verlof.
 • Als u niet gewerkt heeft omdat u ziek of arbeidsongeschikt was of omdat u onbetaald verlof genoot dan worden deze weken (met een maximum van 78 weken) opgeteld bij de periode van 36 weken.
 • Voor filmmedewerkers, musici en artiesten geldt een verlaagde wekeneis. Zij moeten in de 39 weken vooraf aan hun ziekte 16 weken hebben gewerkt.
 • Als u voor uw eerste ziektedag recht had op WW-uitkering heeft u na 104 weken altijd recht op een loongerelateerde uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering geldt namelijk dezelfde wekeneis.

Een voorbeeld.

U wordt ziek op maandag 17 november 2012. Om te zijner tijd (na verloop van 104 weken) in aanmerking te kunnen komen voor een WGA-uitkering moet u in de 36 weken voorafgaand aan 17 november 2012 minimaal 26 weken gewerkt hebben. Deze periode loopt dus van 10 maart 2012 tot 17 november 2012.

U hoeft in deze periode van 26 weken hoeft niet aaneengesloten werkzaam te zijn. Misschien werkte u af en toe als uitzendkracht. Het gaat erom dat u in totaal tenminste 26 weken gewerkt heeft.

Nog een voorbeeld.

In de periode van 36 weken heeft u maar 22 weken gewerkt. Maar u was gedurende 5 weken ziek. Deze 5 weken worden opgeteld bij de periode van 36 weken. Er wordt dan dus gekeken naar de 41 weken voorafgaande aan uw werkloosheid. In deze 41 weken moet u dan 26 weken hebben gewerkt. Dezelfde regel geldt ook als u een uitkering kreeg in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie of pleegzorg.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag