fbpx
Ga naar content

Wanneer kom ik in aanmerking voor een WIA-uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u:

 • verzekerd zijn voor de WIA
 • minimaal 104 weken ziek zijn geweest. Deze 104 weken noemt men ook wel de wachttijd.
 • minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Dit betekent dat u niet meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd.

Wanneer ben ik voor de WIA verzekerd?

Om in aanmerking te kunnen komen voor een WIA-uitkering, moet u in elk geval verzekerd zijn voor de WIA. Dit is het geval wanneer:

 • u werkzaam bent op grond van een arbeidsovereenkomst bij een Nederlandse werkgever. Dit geldt ook wanneer u een tijdelijk dienstverband hebt, u werkt als uitzendkracht of op basis van een oproepcontract
 • u een ambtenaar bent
 • u een WW/ZW/WAO- of WIA-uitkering geniet en u in Nederland woont
 • als u een thuiswerker, musicus, artiest of stagiair bent of u werkzaam bent op grond van een leer-werkovereenkomst. Om in deze situatie in aanmerking te kunnen komen voor een WIA-uitkering gelden nog wel een aantal extra voorwaarden. Laat uw infomeren door het UWV of een deskundige.
 • als u vrijwillig verzekerd bent. U kunt bijvoorbeeld vrijwillig een WIA-verzekering afsluiten als u werkzaam bent als zelfstandige werkzaam bent of wanneer u in het buitenland bent gaan wonen.

Als u dus niet in een van de hierboven genoemde categorieën valt, bent u niet voor de WIA verzekerd en zult u dus geen WIA-uitkering kunnen ontvangen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u ondernemer bent en u geen vrijwillige WIA-verzekering heeft afgesloten.

WIA uitsluitingsgronden

Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering mag er bovendien geen sprake zijn van een van de zogenaamde uitsluitingsgronden. Als er namelijk sprake is van een uitsluitingsgrond heeft u geen recht op een WIA-uitkering of eindigt het recht op uw uitkering. Er is sprake van een uitsluitingsgrond:

 • als u 67 jaar bent geworden en wel vanaf de eerste dag van de kalendermaand dat u 67 jaar bent geworden
 • wanneer u overlijdt
 • als u gedetineerd bent
 • wanneer u in het buitenland woont/gaat wonen en Nederland met dat land geen speciale regeling heeft afgesproken
 • als u al arbeidsongeschikt was toen u voor het eerst verzekerd was voor de WIA
 • wanneer sprake is van een langere wachttijd, omdat uw werkgever na 104 weken het loon nog doorbetaalt of door moet betalen
 • als u (nog) recht heeft op loon, een Ziektewet-, WAO-, of zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO)

Ook interessant voor u:

Terug naar boven