fbpx
Ga naar content

Wat is de hoogte van mijn IVA-uitkering?

De hoogte van uw IVA-uitkering bedraagt 75% van uw zogenaamde WIA-maandloon. U bouwt net als over gewoon loon 8% vakantietoeslag op over uw uitkering. Deze vakantietoeslag wordt in de maand mei door het UWV aan u uitgekeerd.

Berekening van het WIA-maandloon

De hoogte van uw loongerelateerde WGA-uitkering is dus gebaseerd op het zogenaamde WIA-maandloon. Dit maandloon wordt vastgesteld aan de hand van het gemiddelde loon, dat u verdiende in het jaar voorafgaande van uw arbeidsongeschiktheid.

Om uit te komen op uw WIA-maandloon wordt eerst gekeken naar wat u per dag verdiende in het jaar voordat uw ziek werd.

Dit dagloon wordt ook wel uw WIA-dagloon genoemd. Uw jaarloon in het jaar voordat u ziek werd (in vaktaal: het refertejaar) wordt gedeeld door 261. Eventuele periodes van onbetaald verlof tellen niet mee. Deze periodes hebben dus geen (verlagend) effect op uw dagloon.

Het WIA-dagloon wordt nog verhoogd met een (gering) percentage voor de inflatie.

Maximum dagloon

Het dagloon kent een maximum 219,28 euro bruto (inclusief vakantietoeslag). Als u in het jaar voordat u ziek werd per dag meer verdiende dan dit maximum, ontvangt u over het meerdere geen uitkering. U kunt hiervoor eventueel wel een aanvullende verzekering afsluiten.

WIA-maandloon

Het dagloon wordt omgerekend naar een maandloon, door het met 21,75 te vermenigvuldigen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen met maand. Als het dagloon eenmaal is vastgesteld, wordt het in de toekomst alleen nog aangepast aan de algemene loonontwikkeling (inflatie). Dit heet indexering.

De hoogte van uw loongerelateerde IVA-uitkering wordt dus vastgesteld op 75% van dit WIA-maandloon.

Een voorbeeld.

John verdiende in het jaar voordat hij ziek werd 25.000 euro bruto per jaar inclusief vakantietoeslag. Zijn WIA-dagloon bedraagt dan dus 25.000 : 261 = 95,79 euro bruto. Zijn WIA-maandloon bedraagt dan 21,75 x 95,79 = 2.083,43 euro bruto.

De IVA-uitkering van John bedraagt dus ca. 1.562,57 euro bruto per maand. Let op: in de praktijk wordt de vakantietoeslag door het UWV gereserveerd en pas in de maand mei uitgekeerd.

Verrekening van inkomsten uit arbeid met uw WGA-uitkering

Als u naast uw uitkering werkt, wordt het loon dat u verdient gedeeltelijk verrekend met uw IVA-uitkering. Uw totale inkomsten zijn wel altijd hoger als u naast uw uitkering werkt. Na verloop van tijd zal het UWV wel controleren of er nog steeds sprake is van volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Als u voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid minder verdiende dat het maximum dagloon (219,28 euro bruto inclusief vakantietoeslag), dan wordt 75% van het loon dat u naast uw IVA-uitkering ontvangt, verrekend met de uitkering.

Een voorbeeld.

Maaike verdiende voordat zij ziek werd 2.000 euro bruto per maand. Haar IVA-uitkering bedraagt dan in principe 75% van dit loon, dus 1.500 euro bruto per maand. Maaike kan naast haar uitkering nog een klein beetje werken. Zij ontvangt per maand 350 euro aan loon. Haar IVA-uitkering bedraagt dan 75% x (2.000 – 350) = 1.237,50 euro bruto per maand. Samen met haar loon komt het totale maandinkomen van Maaike dan uit op 1.587,50 euro bruto per maand.

Als u voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid meer verdiende dat het maximum dagloon (219,28 euro bruto inclusief vakantietoeslag), dan wordt het inkomen dat u nog verdient eerst vermenigvuldigt met de breuk maximum dagloon : werkelijk verdiend dagloon. In de praktijk komt dit erop neer dat een groter deel van uw inkomsten niet met uw IVA-uitkering worden verrekend.

Vaststelling duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid

Wanneer uw inkomen uit loon naast de IVA-uitkering gedurende 12 maanden hoger is dan 20% van het laatstverdiende loon, zal het UWV opnieuw beoordelen of er nog sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Hogere IVA-uitkering voor hulpbehoevenden

Als u volledig arbeidsongeschikt bent en u heeft blijvend hulp of verzorging nodig, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een hogere WGA-uitkering van 100 of 85%.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven